การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน เป็นแนวคิดที่ทำให้เราเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงินซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินที่ดี มีวินัยตั้งแต่เด็กๆ เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จะต้องรู้วิธีการวางแผนและจัดสรรเงินให้เพียงพอในการใช้จ่ายประจำวัน การใช้จ่ายในอนาคต รวมถึงการเก็บออมเพื่อเกษียณอายุ ดังนั้นการวางแผนการเงินจึงเป็นแนวคิดสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงของชีวิตได้อย่างดีและมีสุขภาพการเงินที่ดี

สถานะการเงินดี ต้องเป็นอย่างไร

1 มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา

2 มีเงินเหลือเก็บ

3 ควรจัดสรรเงินเก็บออมให้เพียงพอก่อน แล้วจึงกันเงินส่วนที่เหลือสำหรับใช้จ่ายกินอยู่ที่พอเพียง

4 ควรมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่าหนี้สิน

สถานะการเงินแย่แน่ ถ้าเป็นอย่างนี้

1 ไม่วางแผนการเงินทั้งระยะสั้นระยะยาว

2 ใช้เงินเกินตัว

3 ไม่รู้ว่ามีเงินสดอยู่เท่าไหร่

4 ใช้ก่อนเก็บ

5 หนี้ทบ ดอกเบี้ยบาน

5 ลงทุนแบบไม่มีความรู้

แหล่งที่มา: https://www.set.or.th/education/th/start/start_sta...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปการวางแผนการเงินความเห็น (0)