ไหว้ครู วันครู

ไหว้ครู

@อักขระเลขหนึ่งนั้น........รู้มา

สอนสั่งยังวิชา...............พร่ำพร้อม

มีครูต่อก่อปัญญา..........มาสู่ ศิษย์เนอ

ควรยิ่งสานอบน้อม........หว่านไหว้คุณครูฯ@

วันครู...

วันครู...ศิษย์พัก ครูยังยะก๋าร ลูกศิษย์สำราญ ครูยังอยู่เฝ้า

วันครู...ครูมา สั่งสอนหนุ่มเฒ่า เพื่อลูกศิษย์เรา บ่ยั้ง

วันครู...วันไหน วันใดพลาดพลั้ง บ่มีคนตั้ง บังภัย

วันครู...ใผรู้ ครูอยู่หนไหน บ่มีวันใด ครูได้อยู่บ้าน

วันครู...วันคน หวังผลแตกก้าน ศิษย์คือผลงาน ครูนั้น

วันครู...ดีใจ๋ ศิษย์ได้เลื่อนชั้น เจริญก้าวหน้า ดีงาม

วันครู...ผ่านพ้น คนบ่มาถาม ครูเหลือแต่นาม วันครูผ่านข้าม?

วันครู...วันใด หัวใจ๋ศิษย์ส้าม จิ่งขอประณาม สาธุ

วันครู...วันคน วันแห่งครุ ผู้หนักหน่วงแน่น ปัญญา

วันครู...วันนี้ ศิษย์ขอไหว้สา น้อมขอปู่จา ครูทุกท่านเจ้า...ขอสาใส่เกล้าก่อนแลนายเหยฯ

14 ม.ค.59 (ก่อนวันครู 2 วัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน poemlannaความเห็น (0)