เกณฑ์การให้คะแนนโรงเรียนพ่อแม่ตามมาตรฐานใหม่ปี 2559

เกณฑ์โรงเรียนพ่อแม่ที่บูรณาการให้เข้ากับบริบทของโรงพยาบาลเขต 3

จากการพัฒนาเกณฑ์การประเมินใหม่ในปี 2558 ปีก่อนนี้ ทางศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนามัยที่ 8) ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการตกลงกันในเขตตรวจราชการที่ 3 กับผู้ประเมินในเขต 5 จังหวัดรับผิดชอบ เพื่อให้การให้คะแนนใกล้เคียงกัน ให้เป็นตามนี้

ก็ต้องบอกว่า เป็นข้อตกลงในตรวจราชการที่ 3 นะคะ ถ้าใครจะนำไปใช้เราก็ยินดีค่ะ

สามารถ download เอกสาร word สำหรับใช้ประเมินได้ที่นี่นะคะ 20171102111746.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพ่อแม่ความเห็น (0)