Damrong Journal, Vol 12, No.2, 2013

Park Jee Sang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Damrong Journal, Vol 12, No.2, 2013.pdf

ภัครพล แสงเงิน. 2556. ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส: ความสัมพันธ์กับรามเกียรติ์.

วารสารดำรงวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Storyความเห็น (0)