160104-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Indict & indite / individual & party & person & persons

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Indict & indite

Indict กริยา ออกเสียง อินไดท์ หมายถึง การฟ้องร้อง กล่าวโทษ ดำเนินคดี

She was indicted on charge of corruption.

ใช้โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ กล่าวหาในคดีอาญา

The senator was indicted for murder.

Indite กริยา ออกเสียงคล้ายกัน เป็นคำโบราณ หมายถึง งานเขียน เช่นวรรณกรรม

He indites the wondrous tale of Our Lord.


Individual & party & person

Individual เป็นคำที่ใช้มากเกินแบบไม่เคร่งครัด เพื่ออ้างอิงถึง บุคคลผู้เดียวเท่านั้น

และบ่อยครั้งมีความหมายแบบขำขันหรือหมิ่นแคลน

The most selfish, egotistical individual I have ever met.

Boat trips for parties and individuals.

Party เป็นคำที่ไม่แนะนำให้ใช้อ้างอิงถึงบุคคลผู้เดียว

เว้นแต่เมื่อใช้ในภาษากฎหมายหรือในการใช้โทรศัพท์

เป็นคำที่อ้างถึง กลุ่มหนึ่ง (อาจเป็น supper party, the Socialist party)

A contract between two parties.

The party’s conservative mainstream.

Person เป็นคำที่ควรเลือกใช้มากกว่า อีกสองคำนั้น ในสถานการณ์ส่วนใหญ่

เมื่ออ้างอิงถึง เพียงหนึ่งเดียว

He’s just the person we need for the job.

She is a person of astonishing energy

Persons แนวโน้มปัจจุบัน จำกัดให้ใช้กับ เนื้อหาที่เป็นทางการหรือทางราชการ

This vehicle is authorized to carry twenty persons.

No persons admitted without a pass.

ในบางเนื้อหา ใช้ persons ไปที่รายบุคคล อาจแสดงสำเนียงที่ไม่เป็นมิตร

The number should not be disclosed to any unauthorized persons.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)