ข้อเตือนใจห้าประการเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


บทความเรื่อง 5 Things You Need to Know About 21st Century Learning เขียนโดย Stephan Tunipseed อดีตประธานของ P21 ซึ่งเป็นองค์กรที่จุดพลุเรื่อง 21st Century Learning เมื่อปี ค.ศ. 2002 ให้ข้อเตือนใจห้าประการ ว่าด้วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่

  • สิ่งที่เด็กเรียนรู้ในโรงเรียน มักไม่ได้เตรียมนักเรียนสำหรับดำรงชีวิตหลังออกจากโรงเรียน
  • ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำงานให้บรรลุผล
  • การศึกษาในรูปแบบปัจจุบัน ทำให้คนสูญเสียความเป็นอัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์
  • การเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น
  • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ เกิดขึ้นในทุกสถานที่

อ่านบทความสั้นๆ นี้เอาเองนะครับ จะได้อรรถรส และสาระที่กระชับวิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

5 ประการ ข้อเตือนใจ การเรียนรู้
อบ-รม-บ่ม-เพาะ ให้สู้ สร้างชีวิต
สำเร็จได้ ต้องร่วมมือ ภารกิจ
ขออย่าปิด แววสร้างสรรค์ ฝันสู่จริง

การเรียนรู้ ไม่มี วันจบสิ้น
เกิดเป็นชิ้น เป็นอัน ได้ทุกแห่ง
5 ข้อนี้ ช่วยเสริม พลังแรง
เป็นดั่งแสง ชี้นำให้ ไม่หลงทาง