๗๒๓. ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

ประเพณีปีใหม่ไทย ๒๕๕๙

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว...และวันนี้ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)...

ฉันได้พาน้อง ๆ ทีมงานกองบริหารงานบุคคล...นำของขวัญและขนมเค้ก

ไปสวัสดีปีใหม่ให้กับผู้บริหาร ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ และท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว...คุณสุรินทร์ วิจิตรพงษา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี...และผู้อำนวยการกองทุกกอง...

เป็นประเพณีของปีใหม่ ที่พวกเราถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีต่อกันค่ะ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่2559ครับ

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศสดชื่นมากค่ะพี่บุษ สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ