จัดกิจกรรมงานวันกีฬา

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดงานวันกีฬาสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปี 2558 มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 13 ประเภท กิจกรรมดังกล่าว มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี

ในงานดังกล่าว สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดกิจกรรม LOYALTY : ความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้น เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความตระหนักให้บุคคลากรทุกฝ่ายได้หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมขององค์กร

กิจกรรม มีการจัดกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ด่าน คือ

ด่านที่ 1 : ประตูสู่ LOYALTY เจ้าหน้าทีจะถามเกี่ยวกับความหมาย และพฤติกรรมต่าง ๆ และมีรางวัลให้กับบุคลากรที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ด่านที่ 2 : เรารู้เราทำได้ ให้ผู้เล่นจับกระดาษคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมองค์กร แล้วเขียนนำไปแปะที่ต้นไม้ LOYALTY และรับรางวัล

ด่านที่ 3 : แฟนพันธุ์แท้ LOYALTY ให้ผู้เล่นเลือกคำถามแต่ละหมวดอักษร และตอบคำถามที่ผู้เล่นเลือกมา เมื่อตอบถูกก็จะได้รับรางวัลและนำบัตรไปหย่อนลงกล่องชิงรางวัลต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวมีข้าราชการและบุคลากรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 กว่่าคน และมอบรางวัลต่าง ๆ ให้กับผุ้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

ในการนี้ท่านอัยการสูงสุด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในภาคเช้า และเป็นประธานปิดกิจกรรมในภาคบ่าย พร้อมมอบรางวัลที่ 1- 6 ให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้


ท่านพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดกิจกรรม LOYALTY

ท่านพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด เป็นประธานปิดกิจกรรม LOYALTY

และมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่โชคดี

ประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของ สพร.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิต กับ งานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาดูงงานวันกีฬาจ้าา


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยมเยือน