ตะแบก...ไข่กระโจม...อารมณ์ดี....


เก็บภาพและเรื่องเล่าจากการปฎิบัติงานในพื้นที่มาบันทึกเอาไว้ในสมุดออนไลน์เล่มนี้อีกครั้ง....วันนี้ของแบ่งปันเรื่องการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งการออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรคนเก่งนามว่า"พี่กระโจม"คร้าบ!!!!!

-มีโอกาสได้ร่วมงานกับ"สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย"อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพุธ(23/12/58)ที่ผ่านมาครับ....โดยในคราวนี้ตัวผมเองได้รับการประสานงานให้ไปร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่อง"การปลูกมะนาว"ครับ....วัน เวลา และสถานที่ ถูกแจ้งให้ทราบโดยผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล...ดังนั้น เมื่อได้รับการประสานงานแล้ว ตัวผมเองจึงขอบริหารจัดการคิวงานต่าง ๆ พร้อมกับได้ประสานงานไปยัง"วิทยากรเกษตรกรด้านการปลูกมะนาว"ไปร่วมให้ความรู้ด้วย....เอาเป็นว่าตามผมไปร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้กันต่อได้เลยคร้าบ!!!!

1.ตำบลวังตะแบก เป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย มีของดีที่บอกเอาไว้ตาม"คำขวัญตำบลวังตะแบก"นี้ครับ....โดยวันนี้"สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ"ครับ...โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานในหมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก การอบรมในครั้งนี้เราใช้ห้องประชุมของ"ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังตะแบก"ครับ....

2.นำเสนอและถ่ายทอดความรู้เรื่องความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการโดย เจ้าหน้าที่จาก สนง.พัฒนาชุมชนฯ ก่อนเป็นอันดับแรกครับ....งานนี้นอกจากการบรรยายความรู้ต่าง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้นำเอา"แผนผังใยแมงมุม( Spider diagram)มาสำรวจความสุขมวลรวมของชุมชนแห่งนี้ด้วยครับ....ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนผังใยแมงมุมสามารถติดตามต่อได้จากที่นี่ครับ เทคนิคการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน

3.หลังจากเจ้าหน้าที่ของ สนง.พัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นคิวของผมกับ"พี่วันเพ็ญ อัมพวัน วิทยากรเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว"แล้วล่ะครับ....งานนี้ผมขอให้"พี่วันเพ็ญ"ช่วยเล่าถึงวิธีการปลูกมะนาวและการดูแลสวนมะนาวของตนเอง โดยมีตัวผมคอยสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการนำเสนอครับ...สำหรับตัวผมเองแล้ว คิดว่าการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรต่าง ๆ หากเราได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงแล้วจะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างมากและตรงความต้องการมากทีเดียวครับ...ส่วนตัวเจ้าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนอกจากเอกสารวิชาการอีกด้วยล่ะครับ...

4.เสร็จจากภารกิจของผมแล้ว ต่อไปก็เป็นการถ่ายทอดความรู้เรื่อง"การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์"สำหรับเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนกันต่อครับ งานนี้เป็นหน้าที่ของ"เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาชุมชน"สำหรับตัวผมเองก็ขอร่วมเรียนรู้การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อเก็บเอาไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งครับ...เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการฝึกอบรมแล้วก็ขอเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกหน่อยก็แล้วกันนะคร้าบ!!!!

หมดภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว...ต่อไปก็ตามผมไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรคนเก่งแห่ง"วังตะแบก"กันต่อดีกว่าครับ 5555

5.ขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ"พี่โจม"กันก่อนครับ "พี่โจม"หรือ"พี่กระโจม"เป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของหมู่บ้านนี้ครับ...หลังจากเสร็จจากการเข้าร่วมการอบรมแล้ว วันนี้"พี่กระโจม"ได้ชวนผมไปเยี่ยมชมกิจกรรมการเกษตรของตนเองซึ่งมีพื้นที่อยู่ในหมู่ 1 ตำบลวังตะแบกนี่เองครับ...

6."พี่กระโจม"เป็นคน"อารมณ์ดี..."....คงไม่ต้องบอกก็พอจะดูออกนะครับ 555555 วันนี้"พี่กระโจม"ได้ปรับพื้นที่บ้านของตนเองบางส่วนเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรหลายอย่างเลยล่ะครับ...เอาเป็นว่าตามผมไปชมกันต่อว่า"พี่กระโจม"จะซ่อนอะไรดี ๆ เอาไว้บ้าง......


7."ไก่พันธุ์ไข่"ของ"พี่กระโจม"มีไม่มากนัก เลี้ยงเอาไว้แบบพื้นบ้าน โดยการปล่อยให้หาอาหารกินโดยมีการเสริมหัวอาหารบ้างเพียงเท่านี้"พี่กระโจม"ก็ได้"ไข่สด ๆ "เอาไว้บริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแล้วล่ะครับ...และวันนี้ตัวผมเองก็ได้ช่วย"เก็บไข่สด ๆ"ด้วยล่ะครับ 55555555

8.แม่เป็ดกำลังพาลูกเป็ดออกหากิน "พี่กระโจม"เล่าให้ฟังว่า ได้เป็นคู่นี้มาจากคราวที่ไปศึกษาดูงานครับ..ครั้งนั้น"พี่กระโจม"บอกว่าเป็นผู้ศึกษาดูงานคนเดียวที่ได้"ซื้อเป็ดและหิ้ว"กลับมาด้วย นำมาเลี้่ยงเอาไว้ได้ไม่นานก็ออกไข่และมี"ลูกเป็ด"เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อแล้วล่ะครับ...เจ๋งมาก ๆ นะ"พี่กระโจม"555

9.นอกจากการเลี้ยงเป็ด/ไก่/ปลา แล้ว พี่โจมยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งในการปลูกผักในฤดูแล้งอีกด้วยล่ะครับ พร้อมกับ"ปลูกไม้ผล"ต่าง ๆ ไว้สำหรับเก็บไว้บริโภคในครัวเรือนอีกด้วย..เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่า"เยี่ยมมาก ๆ "คร้าบ.......

10.และนี่ก็คือความสุขของ"พี่กระโจม"แม่บ้านเกษตรกรคนเก่งแห่ง"วังตะแบก"ครับ....

สำหรับวันนี้...ขอขอบคุณ"ตะแบก...ไข่กระโจม...อารมณ์ดี"ด้วยนะคร้าบ!!!!

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

28/12/2558

คำสำคัญ (Tags): #กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรานกระต่าย#สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย#วันเพ็ญ อัมพวัน#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ#ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล#ตำบลวังตะแบก#อำเภอพรานกระต่าย#การปลูกมะนาว#มะนาวตะฮิติ#พัฒนากร#แผนผังใยแมงมุม#กรมส่งเสริมการเกษตร#MRCF#Change to the Best#เกษตรตำบล#เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล#การอบรม#กลุ่มแม่บ้าน#การทำน้ำยาเอนกประสงค์#มะนาว#กระโจม#การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่#ไก่พันธุ์ไข่#การเลี้ยงเป็ด#เศรษฐกิจพอเพียง#ความสุข#ปลูกผักกินได้#ไข่ไก่#ความสุขมวลรวม#Spider diagram
หมายเลขบันทึก: 598904เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 12:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 ธันวาคม 2015 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

เห็นไข่ไก่ให้รู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้ครับ ตอนเป็นเด็กผมจะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นไก่ไข่ในรังฟาง

แวะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่..เจ้าค่ะ..


ข.ไข่ ..ในเล้า ...

ขอบคุณค่ะ

เห็นความสุขมวลรวมของหมู่บ้านค่ะ...ขออวยพรให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

ชอบใจการอบรมมะนาว

ในพื้นที่พี่กระโจมก็น่าสนใจ

มีกิจกรรมทั้งเลี้ยงเป็ดและไก่

ผมกำลังจะหาเป็ดให้โรงเรียนเลี้ยงเหมือนกันครับ

ขอบคุณมากๆครับ

หวัดดีก่อนวันปีใหม่จ้ะคุณเพชร..และคนข้างกาย

น้องมด รวมทั้งคุณแม่ด้วยนะจ๊ะ คิดถึงอย่างแรง

ปีใหม่ไปเที่ยวที่ไหนจ๊ะ


-สวัสดีครับท่าน พ.แจ่มจำรัส

-เป็นความทรงจำในวัยเด็กนะครับ..

-ยินดีที่ได้แบ่งปันความสุขและร่วมรำลึกถึงวันวานไปกับบันทึกนี้ครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับยายธี

-ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดี ๆ ที่มอบให้นะครับ

-สุขสันต์วันปีใหม่นะครับยาย...

-สวัสดีครับพี่หมอเปิ้น

-ไข่ในเล้าแบบสด ๆเลยนะครับ 555

-ขอบคุณพี่หมอที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ครับ

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ขอบคุณสำหรับภาพแห่งความสุขที่มอบให้กับครอบครัวเล็ก ๆของเรานะครับ

-มีความสุขในปีใหม่นี้นะครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ต้น

-ยินดีที่ได้แบ่งปันความสุขนี้ครับ

-ขอบคุณและยินดีในการแบ่งปันครับ..

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-บ้านพี่กระโจมน่าอยู่มาก ๆ ครับ

-เป็นวิถีชีวิตที่น่าชื่นชม

-เรียบง่ายตามวิถีพอเพียงครับอาจารย์

-สนใจเป็นของพี่กระโจมไหมครับ 5555

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับพี่ครู

-ปีใหม่นี้มีแผนขึ้นเหนือครับ

-เดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี