151227-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – I & me & myself

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


I & me & myself ทั้งสามเป็น สรรพนาม = pronoun ที่สร้างความสับสนได้มาก

เมื่อใช้ ‘I’ เป็นประธาน และใช้ ‘me’ เป็นกรรม ทั้งสองคำเป็น First person singular pronoun

ก. เมื่อใช้ ‘I’ โดดๆ ไม่ค่อยมีปัญหา

I like chocolate.

I mow the lawn every Sunday.

I am trying to lose weight.

ความสับสนเริ่มเกิด ว่าจะใช้อย่างใด ในวลีเช่น

‘My husband and I’ หรือ ‘My husband and me’

วิธีง่ายที่สุด ให้แยกประโยค ออกเป็นสองส่วน และฟังดูว่า คำใดน่าจะถูกต้อง เช่น

My husband likes chocolate.

I like chocolate.

จึงควรเป็น = MY HUSBAND AND I like chocolate.

ข. เมื่อใช้ ‘me’ เดี่ยวๆ ส่วนมากใช้ได้ถูกต้อง

The burglar threatened me.

It was given to me.

ความสับสนเกิดเมื่อใช้เป็นคู่กับ ‘I’

แนะนำให้ทำเช่นเดียวกัน โดยแยกออกเป็นสองประโยค

The burglar threatened my husband.

The burglar threatened ME.

The burglar threatened MY HUSBAND AND ME.

It was given to my husband.

It was given to ME.

It was given to MY HUSBAND AND ME.

ค. สรรพนาม ‘myself’ ทำหน้าที่สองประการที่เห็นได้ชัด

สามารถใช้ในประโยคต่อไปนี้ โดยมีความสำคัญต่อความหมาย

I cut MYSELF yesterday.

I did it by MYSELF.

สามารถใช้เพื่อช่วยเน้นที่จุดหนึ่ง

ในกรณีเหล่านี้ อาจละเว้นได้โดยไม่เปลี่ยนความหมายโดยรวม

I’ll wrap the parcel MYSELF.

MYSELF, I would disagree.

ไม่อาจใช้ ‘Myself’ แทนที่ การใช้ ‘I’ หรือ ‘me’

ใช้ ‘myself’ ได้แต่เพียงเมื่อ มีการใช้ ‘I’ ก่อนแล้วในประโยคเดียวกัน เช่น

I am not particularly fond of goat cheese myself.

I kept half the loot myself.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)