​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

1.คำว่า ถูก ในข้อใดไม่ใช่กริยาแท้ของประโยค

ก.อย่ามาถูกตัวฉันนะ

ข.ไม่ถูกหรอกที่คิดอย่างนั้น

ค.ราคาถูกแล้วสำหรับของชิ้นนี้

ง.เขาถูกจับข้อหาเล่นการพนัน

เฉลย ข้อ 1 ตอบ ข้อ ง คำว่าถูก เป็นกริยาช่วยของกริยาแท้ จับ

ส่วนข้อ ก,ข.ค เป็นกริยาแท้ครับ

ครูพิสูจน์อธิบาย คำกริยามี 4 ชนิด คือ

1.อกรรมกริยา คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็มีความสมบูรณ์ เช่นครูเดินเร็ว ฝนตก

2.สกรรมกริยา คือกริยาที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะมีความสมบูรณ์ เช่นครูหาแหวน ครูตีนักเรียน

3.วิกตรรถกริยา คือกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมให้เต็ม เช่น ฉันเป็นครู เป็น คือกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมให้เต็ม

4.กริยานุเคราะห์ คือกริยาช่วยส่วนมากจะวางไว้หน้ากริยาแท้หรือกริยาหลัก เช่น คำว่า จะ ในประโยค เขาจะกินส้มตำ หรือ คำว่า ถูก ในประโยค นกถูกยิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)