151224-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Homicide & manslaughter & murder / homonym & homograph & homophone

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Homicide & manslaughter & murder ในการใช้ทั่วไป สองคำแรกพ้องความหมาย

Homicide เป็นการฆ่ามนุษย์คนหนึ่งโดยมนุษย์อีกคน ไม่ว่าวางแผนไว้หรืออุบัติเหตุ

การตายด้วยอุบัติเหตุจากการจราจร ถือเป็น homicide ด้วยเช่นกัน

เป็นคำทั่วไปที่รวม การกระทำที่เป็น manslaughter และ murder ไว้ด้วย

ผู้มีอำนาจตามกฎหมายบางรายอาจถือว่า

การตายจากอุบัติเหตุจราจร เพราะการขับขี่โดยประมาทถือเป็น manslaughter

แต่ถ้าผู้ตายเป็นฝ่ายผิด ถือเป็น homicide.

Manslaughter ในความหมายทางกฎหมาย อ้างถึง การฆ่ามนุษย์อย่างผิดกฎหมาย

แต่มิใช่ด้วยการไตร่ตรองไว้ก่อน

The defendant was convicted of manslaughter.

The charge has been reduced to manslaughter.

Murder เป็นการฆ่า ทำโดยบุคคลด้วยประสงค์ร้ายที่วางแผนไว้ก่อนและจงใจกระทำ

คำจำกัดและระดับความร้ายแรงของการฆาตกรรมตามกฎหมายพิเศษเป็นที่ทราบทั่วไป ในสหรัฐอเมริกา

He was accused of murdering his wife’s lover.

My father will murder me if I’m home late.


Homonym & homograph & homophone คำนำ homo = same จากกรีก

Homonym คำศัพท์ แต่ละคำ ของสองคำ หรือมากกว่า

ออกเสียง หรือสะกด คล้ายกัน แต่มีแตกต่างที่ ความหมายและต้นราก

เช่น ‘The bow of a boat’ และ ‘to make a bow’

Homograph คำศัพท์ แต่ละคำ ของสองคำ หรือมากกว่า

สะกดเหมือนกัน แต่ไม่จำเป็นต้องออกเสียงเหมือนกัน มีความหมายและต้นราก แตกต่าง

เช่น sole ใน ‘The sole owner’ และ ‘Rubber-soled shoes’

Homophone คำศัพท์ แต่ละคำ ของสองคำ หรือมากกว่า

ออกเสียงเหมือนกัน แต่มี ความหมาย การสะกด หรือต้นราก แตกต่าง

เช่น new ใน ‘the idea isn’t new’ และ knew ใน ‘we all knew her’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)