​อิทธิพลของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต่อระบบการเมืองไทย

อิทธิพลของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติต่อระบบการเมืองไทย

เขียนโดย นพ. วิชัย โชควิวัฒน อ่านได้ที่ , ๒, ๓, , , , , ผมค้นได้ไม่ครบทุกตอน

วิจารณ์ พานิช

๒๔ ธ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)