151208-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Fluctuate & vacillate / flurried & flustered / foot & feet

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Fluctuate & vacillate แต่ละคำต่างหมายถึง โยกไปมา เปลี่ยนแปลงเสมอ ผันแปร

Fluctuate สามารถใช้ได้กับ บุคคลและการกระทำ

Temperature can fluctuate by as much as 10 degrees.

My mood seems to fluctuate from day to day.

Vacillate ใช้ได้กับบุคคลเท่านั้น

I vacillated between teaching and journalism.

He vacillates between accepting the new position and retirement.


Flurried & flustered ทั้งสองมีความหมายพ้องกัน ว่า ตื่นเต้น สับสน ปั่นป่วน

การ flurry บางคนมากเข้า จะทำให้เขาเกิดความ fluster

แต่ fluster ให้ความรู้สึกว่า รุนแรงมากกว่า flurry

Flurried หมายถึง บุคคลที่เกิดอารมณ์เสีย หรือสับสนมาก

She hoped he wouldn’t notice her pink cheeks and flurried manner.

The waiter flurried between them.

Flustered หมายถึง เกิดความกระสับกระส่ายร้อนรน หรือเกือบบ้าคลั่ง

The more he loses, the more flustered he gets.

You need to be able to work under pressure and not get flustered.


Foot & feet เมื่อใช้ในความหมายของการวัด คำหลังเป็นพหูพจน์

Foot เมื่อใช้เป็นวลี adj. ร่วมกับจำนวนหนึ่ง ซึ่งมักคั่นด้วย hyphen เช่น

Nailed the four-foot boards across the door to prevent it from opening.

หมายถึงแผ่นไม้กระดานยาว four feet ­(ไม่ใช่ foot)

ใช้เป็นเอกพจน์ในวลีเช่น ‘a 3-foot ruler.’ และ ‘a 9-foot wall.’

เมื่อเป็นสำนวน ต้องใช้ว่า ‘a ruler 3 feet long.’ และ ‘a wall 9 feet high.’

อาจเรียกว่า ‘a 6-foot man.’ ได้แต่ควรเรียกว่า ‘a man 6 feet tall.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)