ไปทัศนศึกษาที่พิมายและปราสาทพนมวันรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

ไปทัศนศึกษาที่พิมายและปราสาทพนมวันรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์การเมืองไทยความเห็น (0)