รู้คิด

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บนเส้นทางแห่งการฝึกตนนั้น

แม้บางทีเราจะไปท่องเที่ยวได้ไกลถึงเมืองปาย แต่ก็ใช่ว่า เราจะเที่ยวเห็นเชียงใหม่ชัดทุกแง่มุมแล้ว

การเดินทางธรรมก็เหมือนกัน ไม่มีทางลัด ต้องมั่นปฏิบัติแม้บางครั้งเราอาจปริยัติไปได้ไกลแล้วก็ตาม

แต่ถ้าธรรมใดยังไม่เต็มบริบูรณ์ ก็ต้องตามมาเก็บ หรือผ่านธรรมนั้นให้ชัดแจ้งก่อน หนอ


สัปดาห์นี้ เห็นคำว่า "รู้คิด" ชัดขึ้นมากหนอ

ความรู้ กับ ตัวรู้ นี้คนละอย่างกัน

ความรู้เป็นสิ่งที่เราสะสมไปเก็บไว้ในสมอง บางทีมีมากเกินไป

มันก็เหมือนเด็กกินมากเกินไป ย่อยไม่ได้ก็มี


แต่ ตัวรู้ หรือ ผู้รู้ นั้น เป็นการรู้ "ปัจจุบัน"

คำว่า ปัจจุบัน ในทางธรรมนี้ แตกต่างกับ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ตามที่เราเข้าใจในทางโลก


แต่ปัจจุบันนี้ หมายถึง ปัจจุบันจิตในขณะนั้น

ที่ผ่านมาก็ไม่เก็บมาคิด อนาคตยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องไปคำนึง

เอาปัจจุบันขณะนั้นเป็นเหตุ

เหตุดี ผลก็จะดีปัจจุบันนี้ก็คือ รู้อยู่กับปัจจุบัน

ส่วนความคิดนั้นมันเรื่องของความคิด

เมื่อมันรู้อยู่กับปัจจุบัน มันก็ "รู้คิด" ด้วย

จะผิด จะถูก จะเดือดร้อนยังไง ไอ้ตัวรู้มันก็รู้อยู่

อดีต อนาคต มันไม่รู้ด้วยหรอก นั่นเป็นเรื่องของความคิดตัวรู้โดดไปเป็นความคิด มันก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อย ไม่จบ ไม่สิ้นฉะนั้น รู้นี้ รู้อยู่กับปัจจุบัน

ไม่มีรู้นอกเหนือไปจากนี้

รู้นอกเหนือไปจากนี้ คือ ตัวไม่รู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ