151128-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Famed & famous & notorious / fancy & fantasy

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Famed & famous & notorious สองคำแรก มีความหมายเดียวกัน

คือ มีชื่อเสียง ได้รับยกย่อง เป็นที่กล่าวขานถึง

แต่ที่ใช้ทั่วไปจนเฟ้อ โดยขยายความหมายไปเป็น well-known

FamedA famed scientist.

Las Vegas, famed for its casino.

A famed poet and musician.

Famous The most famous lake in Italy.

One day, I’ll be rich and famous.

She was more famous as a writer than as a singer.

Notorious มีชื่อเสียงแต่ในทางที่ไม่ค่อยดี รู้ทั่วไปและไม่น่ายินดี

A notorious criminal.

The country is notorious for its appalling prison conditions.

An area notorious for drugs, crime and violence.


Fancy & fantasy

Fancy คำที่หมายถึง จินตนาการ ที่เบา น่าสนุก เพ้อฝัน และแปลก

She said she wanted a dog but it was only a passing fancy.

He’s hoping to get the job but I don’t fancy his chances.

Which horse do you fancy in the next race?

‘She remembered my name after all those years.’ ’Fancy that!’

Fantasy เป็นคำที่ใช้ กับการ fancy แบบหนึ่ง ที่ไร้การควบคุม ฟุ้งเฟ้อ และผิดปกติ

His childhood fantasies about becoming a famous football player.

The fantasy of this artist resulted in painting that are weird and unbelievable.

Her books are usually escapist fantasies.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)