KM @ เชียงใหม่ (๖) สุขภาพช่องปากคนพิการ : พบเพื่อจาก จากเพื่อพบ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คุณแพรว จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เล่าภารกิจที่เกี่ยวข้องการประชุมสามวันนี้

 • บทบาทหน่วยงาน ศึกษาวิจัยงานเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
 • ชี้แจง โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากมีสองส่วน คือ งานในมหาวิทยาลัยเน้นที่การปรับทัศนคติของนักศึกษาทันตแพทย์ระหว่างศึกษา และงานในพื้นที่
 • ติดตามขอไปสัมภาษณ์ และถอดบทเรียนในพื้นที่ต่อไป (เก็บข้อมูล แบบสอบถาม สัมภาษณ์)
 • เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโครงการของคณะทันตฯ กับงานในพื้นที่ จัดเวที ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

^_,^

ก่อนลาจาก แยกย้ายกันไปทำงานในพื้นที่ตนเอง

พี่เจนมาช่วยสรุปและปิดการประชุม

 • ส่วนกลางได้เรียนรู้มากกว่าพื้นที่ การที่มาเจอกันเอาประสบการณ์มาแลกทำให้เกิดการเรียนรู้ ทำอย่างไรจะผลักดันให้เกิดความเป็นระบบ
 • ก่อนจะออกมาเป็นกระบวนการ /การจัดประชุม เลือกสถานที่ คิดเยอะจัดการเรียนรู้
 • ความเป็นคนนักฝัน ทำอย่างไรคนพิการจะมีช่องปากที่สะอาดและไม่มีความเจ็บปวด
 • ฝันที่เป็นจริงในช่วงแปดเดือน ที่งานของเราสามารถทำได้มากกว่าที่คิดในเวลาสั้นๆ
 • เตรียมความพร้อมบุคลากร พวกเราเป็นตัวอย่าง เป็นครู พี่เลี้ยงให้กับพื้นที่อื่น
 • เรื่องช่องปากเป็นจุดเล็กๆ ละเอียดอ่อน และต้องใช้หัวใจทำ

^_,^

ช่วงสามวันนี้ คงจะไม่เกินเลยที่จะบอกว่า

สิ่งที่นำออกมาจากการปฏิบัติจริงของทุกคนที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ใช้สมองทบทวน หยุดคิด คิดใหม่

ผ่านการใช้ใจที่สงบในการรับฟัง จากการถ่ายทอดด้วยภาษา แววตา ท่าทาง อย่างคนเสมอภาคกัน

ทั้งการเรียนรู้ภายในตนเองคนเดียว .... สองคน สามคน เป็นกลุ่ม หรือทั้งห้อง

ในบรรยากาศที่ร่วมกันสร้างให้ผ่อนคลาย สบายใจ สบายกาย

ทำให้การแลกเปลี่ยนความรู้ เรียกได้ว่าผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

เป็นการรู้ถึงขั้นที่เรียกได้ว่า “รู้แจ้ง”

^_,^

ลองอ่านผลการประเมินจากผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่นะคะ

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่าง 3 วันนี้

๑.

บอกได้คำเดียวว่าเยี่ยมมากๆๆ จร้า รู้สึกชอบและประทับใจมากๆ ที่ได้มาร่วมโครงการนี้

และชอบจังหวัดเชียงใหม่มากๆ เพราะสวยงาม สะอาด ผู้คนที่นี่ก็อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม

๒.

สามวันที่มาประชุมที่เชียงใหม่มีความสุขมากๆๆๆ

๓.

สุขกาย เนื่องจากที่พักดี อาหารดี ทีมผู้จัดดูแลเอาใจใส่ ได้ท่องเที่ยวต่างเมือง

สุขใจ ที่ได้นำเสนอสิ่งดีของเราให้คนอื่นรู้ ได้นำสิ่งดีของเพื่อนมาปรับใช้ในงานของเรา

และอยู่ในบรรยากาศการประชุมที่ดี ไม่เคร่งเครียด ใช้เวลาแลกเปลี่ยนได้เต็มที่ เวลาไม่เร่งรัด

๔.

ได้ฟังเรื่องราวต้นไม้ของชีวิตของเพื่อนที่มาประชุม ที่มีความหลากหลาย

เรื่องราวประสบการณ์ทำงานดูแลคนพิการในชุมชนจากพื้นที่ต่างๆ

และมีความประทับใจในเมืองเชียงใหม่ คือ ถนนคนเดิน ตลาดไนท์บาซ่า มีของละลานตา

๕.

มีความสุขจากการได้เรียนรู้การจัดกระบวนการการจัดอบรมแบบสบายๆ ได้ผ่อนคลาย

ได้สิ่งที่จะนำไปต่อยอดงานของเราต่อไป ได้แนวคิดใหม่ๆ ได้ความรู้

ได้รอยยิ้ม ได้กินอิ่ม นอนสบาย ได้เปิดหูเปิดตา และได้มาเที่ยวเชียงใหม่

๖.

ได้เรียนรู้การทำงานของแต่ละพื้นที่ การเข้าถึงแหล่งงบประมาณของคนพิการ

เรียนรู้กิจกรรมงานคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แนวทางการจัดทำสื่อต่างๆ ในการทำงานกับคนพิการ

ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม บรรยากาศในห้องประชุมเป็นกันเอง อาหารอร่อย มีที่เที่ยวเยอะ

รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพ สหวิชาชีพอื่น ในการทำงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนางานคนพิการและผู้สูงอายุ

๗.

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพื้นที่ ซึ่งสามารถผลักดันการทำงานในกลุ่มคนพิการให้ประสบความสำเร็จ ทำให้เห็นช่องทางการพัฒนาคนพิการในพื้นที่ต่อไป

๘.

ได้ความรู้มาก ได้ความบันเทิงในกิจกรรม

ได้รู้จักกับเพื่อนต่างจังหวัด ได้ความคิดที่จะนำเอาไปสานต่องานในกลุ่มต่อไป

๙.

นำความรู้ได้ไปพัฒนาในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ อาหารอร่อย ที่พักสวย

๑๐.

ประทับใจที่พัก อาหาร

รูปแบบการจัดอบรมเป็นกันเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้

ข้อเสนอแนะ คือ การนั่งพื้นนานๆ ทำให้ปวดขา

^_,^

๑๑.

ได้เพื่อนได้มิตรภาพจากหลายๆ แห่ง

ได้งานและได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ทั้งของตนเองและของเพื่อน

ได้ร่วมกิจกรรมที่สนุก บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง

ได้เรียนรู้กระบวนการอบรมและการนำเสนอในแบบใหม่

ชมเชยทีมผู้จัดการอบรม จัดได้ประทับใจมากค่ะ หวังว่ารอบหน้าคงได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้อีกนะค่ะ

๑๒.

กระบวนการอบรมไม่น่าเบื่อ ชวนให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อยู่ตลอดการอบรม

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของพื้นที่อื่น แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเอง

ได้ตัวอย่างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่

ได้อบรมในสถานที่ที่ดีมากๆ ที่พักสะดวกสบาย อาหารอร่อย

๑๓.

ได้เปิดโลกทัศน์ ออกมาจากช่องปากและคอหอยกว้างขึ้น

ได้เที่ยวได้กินไปในตัว ได้แนวทางปรับใช้กับพื้นที่ตัวเอง ได้รู้จักเพื่อนใหม่ วิชาชีพใหม่ๆ

๑๔.

ได้แรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป ได้พบประกับเพื่อนหลากหลายวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องงานจากที่อื่น

๑๕.

ได้กำลังใจที่จะทำงานต่อไป โดยมีความรู้ วิธีการ และนวัตกรรมในการดูแลคนพิการ

๑๖.

ได้เพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อนำไปพัฒนางานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะคนพิการ กินอิ่ม นอนหลับ ถ่ายรูป โพสต์เฟส

๑๗.

รู้สึกประทับใจทีม ได้รับความรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ไม่เคยรู้

ที่พักดีมาก อาหารอร่อย แต่เสียดายไม่ค่อยมีเวลาเที่ยว

หวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้มาร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้อีก

๑๘.

ได้แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลคนพิการ

๑๙.

 • กระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในการต่อยอดรูปแบบการประชุม อสม. กลุ่มคนพิการ

ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มิตรภาพการทำงานเป็นทีม รับฟังคนอื่นเป็น

๒๐.

 • รูปแบบในการประชุมที่รวมความคิดในการพัฒนางานคนพิการ

^_,^

๒๑.

 • ชอบรูปแบบการประชุมค่ะ บรรยากาศสบายๆ แต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระ

๒๒.

 • ชอบรูปแบบการจัดห้องประชุม สบายแต่ได้สาระความรู้

๒๓.

 • ชอบรูปแบบในการจัดกิจกรรม แนวคิดใหม่ๆ ที่จะนำไปต่อยอดกับงานที่ทำต่อไป

๒๔.

 • ได้เพื่อน ได้เครือข่ายเพิ่ม ซึ่งมีความหลากหลาย มีกัลยาณมิตรที่ดี

ได้ความรู้ เทคนิคและนวตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน

บรรยากาศการอบรมเป็นกันเอง สนุกสนาน ไม่เบื่อ

ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน “การดูแลคนพิการ” แบบไร้รอยต่อ มีคนมีอุดมการณ์ แนวคิด และเสียสละ ในการช่วยเหลือคนพิการ อย่างตั้งใจจริงมุ่งมั่น

๒๕.

 • ได้เปิดมุมมองใหม่ในการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพช่องปากคนพิการ การสร้างอาชีพคนพิการ

ได้เรียนรู้ทักษะการเรียนรู้แบบไม่เบื่อ มีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยน

ด้านที่พักมีความสุข สะดวกสบายจริงๆค่ะ

ด้านอาหารสุดยอด อร่อยที่สุด

ผู้จัดเป็นกันเอง อบอุ่น

๒๖.

 • ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบที่ผู้เข้าประชุมได้ประโยชน์จริง

ได้รู้จักพี่ๆ ในจังหวัด อำเภอมากขึ้น รวมถึงพี่ต่างจังหวัดที่เพิ่งรู้จักกัน

ได้พักผ่อนและได้ประโยชน์จากกการประชุม

๒๗.

 • ได้ศึกษาโครงการที่เป็นประโยชน์จากหลายที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด สร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ได้

ได้เห็นผู้คนทำงานด้วยกันอย่างตั้งใจจริง

ได้พักผ่อนจากงานที่ทำ

๒๘.

 • ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น

ได้แนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากหรือนวัตกรรมของแต่ละพื้นที่ จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเอง

๒๙.

 • ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลากหลายพื้นที่

ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเหมือนพี่เหมือนน้อง

๓๐.

 • มีความสุขที่เจอเพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์หลายๆ อย่าง

ได้ไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ดีใจมากที่ได้มาอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกคน

^_,^

๓๑.

 • ได้ประสบการณ์การทำงานจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งมีจุดเด่น บางจุดคิดว่าจะนำไปปรับใช้ในพื้นที่

ได้รับประสบการณ์ฝึกจากนักกิจกรรมบำบัด

ดีใจที่ได้ทำโครงการนี้เพื่อคนพิการ มีความสุขใจที่มีโอกาสได้มาเที่ยวเชียงใหม่อีกครั้ง

๓๒.

 • การประชุมในครั้งนี้ ได้ความรู้ดีมากๆ เกิดความประทับใจ สนุก ทำให้อยากมาอีกครั้ง

และความรู้ที่ได้ จะนำไปใช้ในที่ทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่งสำคัญ คือ ได้เพื่อนใหม่ที่น่ารักเยอะมากๆ ค่ะ

ที่พักสบาย อาหารอร่อย ที่เที่ยวเยอะ ชอบมากๆ จ้า

๓๓.

 • ได้เติมเต็มสิ่งดี ๆ ในการดูแลคนพิการของหลาย ๆ ที่ที่นำเสนอ

สนุก ไม่เครียด ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น ได้พลังกำลังใจ ประสบการณ์ดีๆ ของพี่ที่สู้ชีวิต

ได้แผนการดำเนินงานของพื้นที่ที่จะพัฒนาต่อไป

๓๔.

 • มีความสุขตลอดเวลาที่ได้มาอบรมที่เชียงใหม่ ได้พบปะเพื่อนใหม่ๆ

มีความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่ต่างๆ จากทีมงาน

สิ่งที่ประทับใจและมีความสุขมาก คือ ความเป็นกันเองในที่ประชุม ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคน

๓๕.

 • ความสุขที่ได้รู้จักเพื่อนต่างจังหวัด (ที่มีชะตากรรมเดียวกัน) มีความสุขที่ได้รู้จักแนวทางการทำงานใหม่ๆ ซึ่งมีหลากหลายทางแต่มีจุดหมายเดียวกัน มีความสุขที่ได้ออกมาจากพื้นที่ตัวเอง ได้เที่ยวเชียงใหม่ (ได้รู้ว่าเชียงใหม่ก็รถติด)

๓๖.

 • ความสุขที่เกิดขึ้นใน 3 วันนี้ คือ ความอิ่มใจ ที่ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่ทำงานในวิชาชีพเดียวกัน สาขาอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่ อสม. ที่เล่าเรื่องที่ทำอย่างมีความสุข

มีมิตรภาพให้กันทั้งเพื่อนใหม่ ทั้งเพื่อนเก่า ความมีน้ำใจของน้องๆ รพ.ศรีบุญเรือง

ที่สำคัญ คือ ได้แนวคิด แนวทาง นวัตกรรมที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ต่อไป

๓๗.

 • บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง มิตรภาพดีๆ

ความรู้ประสบการณ์ มุมมองการทำงาน ทัศนคติในการดูแลคนพิการของพี่น้อง เพื่อนต่างสาขาอาชีพ

นวัตกรรมการช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะเตียงนอนสำหรับคนไข้ติดเตียง

๓๘.

 • ความสุขที่ได้จากการเรียนรู้ คือ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รู้เขารู้เรา)

มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดต่อไป รู้ทางเดินว่าจะเดินต่อยังไง

วิทยากรใจดี บรรยากาศไม่เครียด ช้าๆ สบายใจ

๓๙.

 • ได้เห็นความมุ่งมั่นในการทำโครงการที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการที่เป็นคนพิการและครอบครัว

๔๐.

 • ได้เรียนรู้การดำเนินงานของพื้นที่อื่นๆ ที่มีรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปตามบริบทแต่ละพื้นที่ และเทคนิคการทำงาน

ได้เพื่อนใหม่ ได้เรียนรู้การทำงานนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ

^_,^

๔๑.

 • ได้เรียนรู้ข้อมูลของเครือข่าย การนำไปใช้งานในพื้นที่

ได้รู้ข้อมูลจากนักกิจกรรมบำบัดเพื่อใช้กับผู้ป่วย ได้รู้จักกับเพื่อนอื่นๆ มากขึ้น

๔๒.

 • ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากการนำเสนอของแต่ละจังหวัด

ได้รับบรรยากาศดีดี จากหน่วยงานที่จัดอบรมครั้งนี้

ประทับใจห้องอบรม ที่พักและการบริการอาหาร

สุดท้ายเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งเครื่องบิน และครั้งแรกที่ได้มาเชียงใหม่

๔๓.

 • ได้เรียนรู้ข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อที่เราจะนำไปพัฒนาในองค์กรของเราต่อไป

ได้ความสุขรอยยิ้มที่เกิดจากมิตรภาพใหม่ๆ ความสุขที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิด

ความสุขที่เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมในครั้งนี้ ชอบบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ เป็นกันเอง

๔๔.

 • ได้เครือข่ายการทำงานเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของพื้นที่ต่างๆ

ได้เห็นนวัตกรรมแปลกใหม่ของแต่ละพื้นที่

๔๕.

 • ดีใจแทนคนพิการที่มีเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ ดูแลใส่ใจสุขภาพของพวกเขา

มีความสุขที่ได้มิตรภาพใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

ได้รับความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง มีความสุขที่ทุกพื้นที่ตั้งใจเพื่อคนพิการ

๔๖.

 • ได้วิธีการทำงานแบบภาคีเครือข่าย ความรักในการทำงานอย่างเสียสละ

ได้กำลังใจกลับไปขับเคลื่อนการทำงานต่อไป

๔๗.

 • มิตรภาพดีๆ ไม่เดียวดาย กำลังกาย/ใจ จากคนพิการที่มาประชุม

๔๘.

 • มีความสุข มีความรู้ใหม่ๆ ที่ดีมากๆ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานหรือทำโครงการดีทุกคนเลย และท่านที่มาร่วมกิจกรรมนี้ดีและเป็นกันเอง

สถานที่ดี วิทยากรดี ทุกคนทุกท่านที่มา จุดประสงค์ก็มีแต่คนใจบุญทั้งนั้น

และขออวยพรให้ท่านผู้จัดทำโครงการนี้ มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนนะค่ะ

๔๙.

 • ประทับใจวิทยากรน่ารัก

อาหารอร่อย ภูมิทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี ที่พักที่นอนสะอาดปลอดภัย

ประทับใจคุณหมอทุกท่านที่มีน้ำใจอัธยาศัยดี ให้ความเป็นกันเองทุกท่านเลย

ในนามประธานคนพิการ ขอขอบคุณค่ะ

๕๐.

 • ความสุขสามวันนี้ เป็นความสุขที่เกิดจากการประชุมที่ไม่เครียด ค่อยเป็นค่อยไป เรียนรู้ได้ง่าย
 • ขอบคุณผู้จัด และความสุขที่สำคัญ คือ ความสุข ความปีติ ที่ได้เห็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ ได้ทำหน้าที่เกื้อกูลช่วยเหลือคนพิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นเขามีความสุข เราสุขมากกว่า

^_,^

๕๑.

 • มีความสุขที่ได้เห็นการทำงานที่จริงจัง ต่อเนื่องของทุกพื้นที่

มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนทำในสิ่งที่ดีดี เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ

เห็นความน่ารักของน้องที่มาทอผ้า ซึ่งเป็นเด็กดาวน์ที่มีความสามารถ

เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

เห็นความตั้งใจของทุกพื้นที่ ที่จะกลับไปดำเนินงานพัฒนาต่อยอด

๕๒.

 • การเรียนรู้รูปแบบเป็นกันเอง อบอุ่น มีความคุ้นเคยกัน มีกัลยามิตรที่ดีต่อกัน

ได้เปิดมุมมองในการดูแลคนพิการในทุกมิติ

ได้เห็นรูปแบบและช่องทางในการทำงานของการบูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วน

๕๓.

 • รู้สึกมีความสุขที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่ง แม้จะเป็นเพียงหนึ่งกำลังเล็กๆ

ที่ช่วยให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิต กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า

มีความสุขที่ได้เห็นรอยยิ้มจากคนพิการ ทำให้มีกำลังใจในการทำงานและช่วยเหลือคนพิการต่อไป เต็มกำลังความสามารถ

๕๔.

 • มีความสุขที่ได้เห็นความกระตือรือร้น พลังความเมตตา ซึ่งสัมผัสและรับรู้ได้จากในแววตา การสื่อสารเรื่องราวกระบวนการทำงานต่างๆ กับคนพิการ ที่ทุกคนถ่ายทอดออกมาให้เราได้รับรู้
 • และเกิดแรงบันดาลใจ และพลังใจในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่อไป ด้วยจิตที่เบิกบานและเป็นสุข

๕๕.

 • ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน เรียนรู้งานจากประสบการณ์ หรือผลงานจากบุคคลอื่น

นำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานของตนเอง โดยเฉพาะการใช้ใจในการทำงาน

การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด เพียงแค่เราเปิดสมอง เปิดหัวใจ ก็จะทำให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิดไว้

(ขอบคุณน้องเมย์ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ พิมพ์มาให้อย่างรวดเร็วนะคะ)

^_,^

นอกจากตัว “ความรู้” จะชัดเจน ที่แต่ละทีมพื้นที่สามารถบอกได้ว่าจะพัฒนาต่อยอดงานด้านใดบ้าง

ด้าน “จิตใจ” ของผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น

บอกได้ว่าความเป็นมิตร ความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดี ที่ส่งผ่านหากันอย่างไร้เงื่อนไข แม้เพิ่งเคยรู้จักกันครั้งแรก

ระดับจิตใจ ความเมตตาเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ... เพิ่มขึ้นแน่นอน ไม่มากก็น้อย

เราและเขา ต่างเบิกบานมีความสุข และสุขร่วมกัน

การระดมจิตใจครั้งนี้ เพื่อสุขภาพช่องปาก ที่เป็นประตูหรือหน้าต่างบานหนึ่ง สู่คุณภาพชีวิตคนพิการนั้น จะพัฒนายิ่งขึ้นเพียงใด

คนพิการจะเพิ่มกำลังใจในตัวเอง ให้การดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่า .... มากเพียงใด

จะเก็บมาฝากต่อไปนะคะ หากมีโอกาสพบกันครั้งหน้า

^_,^

พี่พวงและพี่สุรัตน์รับบทหนักต่อไป ที่จะต้องเก็บเนื้อหาสาระมากมาย

จากทั้งที่ได้ติดตามการทำงานในพื้นที่ และจากการประชุมสามวันนี้

เพื่อถอดบทเรียน และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อขยายผลสิ่งดีงาม เงื่อนไขการวางระบบ สิ่งสนับสนุน ทรัพยากร เครือข่าย ความยั่งยืน ฯลฯ

ให้การส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากคนพิการแผ่ขยายออกไป

โดยไม่ใช่การสงเคราะห์เท่านั้น แต่ยังต้องการการมีส่วนร่วม เสริมพลังอำนาจ เพิ่มสมรรถนะในการดูแลตนเองของคนพิการและผู้ดูแล อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพื่อประโยชน์และความสุขของคนพิการ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

เติบโต .... แข็งแรง ไปด้วยกัน

^_,^

ขอบคุณเชียงใหม่ ที่มาทีไรมีความสุขทุกครั้ง

ขอบพระคุณคนพิการที่ให้บทเรียนดี ๆ ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ “ถึงพร้อม” อย่างยิ่ง

ขอบพระคุณทีมผู้จัดที่น่ารักทุกคน ทั้งสำนักทันตฯ ศูนย์ทันตฯระหว่างประเทศ และแหล่งทุน

ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor) ที่รู้ใจกันเสมอมา

(พี่พวงทอง ผู้กฤตยาคามี นักวิชาการสาธารณสุขอิสระ ทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ทพญ.ปิยะนุช เอกก้านตรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น และ ทพญ.ธิรัมภา ลุพรหมมา โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย)

ขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม .... สิ่งดีงามที่คนกลุ่มหนึ่งทั่วประเทศไทยกำลังทำนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ความสุขจากการเรียนรู้สำคัญมาก


ความสุขจากการนำความรู้ไปใช้สำคัญกว่า


ความสุขที่เห็นผลที่ตัวคนไข้สำคัญที่สุด


สวัสดีมีสุขนะคะน้องหมอคนขยัน

-สวัสดีครับพี่หมอ


-อ่านบันทึกจากเชียงใหม่ทุกเรื่อง


-ล้วนแล้วแต่ประทับใจภาพบรรยากาศของพี่หมอฟัน


-วานนี้กินมะขามเปรี้ยวจิ้มกะปิ...ขอเสียวฟันแป๊บ 55555

เพราะมีทันตแพทย์ดีๆที่ใส่ใจเช่นนี้ สุขภาพช่องปากของประชาชนย่อมดีขึ้นค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาให้กำลังใจคนมุ่งมั่นในงานจ้าา


เชียงใหม่หนาวหรือยังจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

เห็นความแข็งขันทีมงานด้านทันตกรรมมากเลยครับ


ชื่นใจคนทำงาน


ได้รายละเอียดออกมามากเลย


ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะพี่นุ้ย มีโอกาสจะหาแง่มุมที่เล่าได้นะคะ

เกี่ยวกับทำฟันให้คนพิการ หรือที่มีโอกาสได้ดูแล .... สุขไปด้วยกัน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะคุณเพชรฯ อย่าให้เสียวฟันเชียวนะคะ ไม่ดี ๆ อิ อิ

ดูแลรักษาให้อยู่คู่กับเราไปตลอดนะคร้า ... ฟันนั้นสำคัญมาก ขอบอก

กินไม่ได้ ผอมแย่เลย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณป้าใหญ่มากค่ะ

และจะดียิ่งขึ้น ถ้าประชาชนเอาใจใส่ตัวเองนะคะ

เช่น ไม่สูบบุหรี่ จนฟันดำ ไม่กินเหล้าจนอุบัติเหตุ หน้าแหกฟันหัก

ไม่กินขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ จนอ้วนฉุ ไม่แปรงฟัน จนปวดฟัน ^_,^

เขียนเมื่อ 

... และไปชิมกาแฟ อิ อิ เชียงใหม่ยังไม่หนาวคร้า คุณมะเดื่อ

เขียนเมื่อ 

พอดีโชคดีมากค่ะ อ.ขจิต ที่ได้รับโอกาสได้ทำงานกับกลุ่ม/ทีมทันตฯ ทีมสหสาขาวิชาชีพ หน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายประชาชน คนพิการเอง ที่แข็งขัน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน แม้แต่งานยาก ๆ งานที่นอกจากความรู้แล้ว ต้องใช้พลังใจที่แข็งแรงและกว้างใหญ่ พร้อมเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวทางที่ตนเองและทีมกำลังทำค่ะ

ครั้งนี้ผู้จัด โดยเฉพาะพี่สุรัตน์ พี่พวงทอง เตรียมทีมที่มานำเสนอดีมากค่ะ เนื้อหาสาระเยอะมาก ๆ

ขอบพระคุณ อ.ขจิตมากค่ะ ที่ติดตาม