วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือผมได้เก็บรายละเอียดและตกแต่งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้ทำในเมื่อวานให้เรียบร้อยและสมบูรณ์และได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์อันใหม่จำนวน8ป้ายซึ่งจะมีด้วยกัน16แผ่นเพราะป้ายนี้จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหน้าและหลังประโยชน์ของป้ายประชาสัมพันธ์ชุดนี้คือจะให้บุคคลในกระทรวงสาธารณสุขสามารถมาปิดแผ่นประชาสัมพันธ์ในป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายนี้ได้ข้อความบนป้ายคือ รู้แล้วบอกต่อ รูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์คือพื้นจะทำด้วยกระดาษสีและใบข้อความข้างบนจะเคลือบด้วยสติ๊กเกอร์ใสครับ