ก่อนการจัดงาน ตลาดนัดความรู้และ CQI ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549 ของบำราศฯ ดิฉันได้ถามคนชุมชนคนชุดเขียวว่าเราจะร่วมงานนี้มั๊ย คำตอบที่ทุกคนตอบตรงกัน คือ "ร่วมแน่นอน " ด้วยเรามีทุนเดิมอยู่แล้ว ทั้ง

  • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เรื่อง ผลของ 2P เพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน
  • นวัตกรรม 3 เรื่อง

ดิฉันจึงให้การบ้านทุกคนว่าต้องแบ่งหน้าที่และช่วยกันคิดว่าเราจะนำเสนอรูปแบบอะไรบ้าง หลังจากให้การบ้านไป 1 สัปดาห์ต่อมาดิฉันก็ตามงานว่าจะทุกคนไปคิดแล้วได้อะไรบ้าง ก็ได้แนวคิดดังนี้คือ

1. เราจะจัดบอร์ดนิทรรศการหรือบูทในชื่อว่า "การจัดการความรู้กับกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ" โดยเนื้อหาที่บูทจะกล่าวถึง

  • ที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
  • การดำเนินการจัดการความรู้ฝังลึกของคน TK และความรู้ที่เห็นชัด EK ภายใต้กิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ หรือ Morning Talk , การทบทวนการดูแลผู้ป่วยด้วยสูตร C3THER กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS ระหว่างเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดด้วยกัน และข้ามหน่วยงานออกไป
  • การกำหนดและฝึกคุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต เป็นต้น
  • การทบทวน การติดตามและประเมินผลด้วยการใช้เทคนิค AAR
  • ตัวอย่างผลของการจัดการความรู้ที่ในรูปแบบของ นวัตกรรม ต่าง ๆ 

ซึ่งรูปแบบบอร์ดได้มอบหมายให้ดิฉันเอง พี่ราตรี จินตนา น้องจิตร์ดาวรรณ น้องบุญเรือง น้องจันทร์ทร เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้สำเร็จดังที่ตั้งใจออกมาดังรูป

 

 

 

2. ในส่วนของนวตกรรมที่จะนำเสนอ จัดทำทั้งเอกสาร แผ่นพับพี่ราตรี จินตนา สายใย จิตร์ดาวรรณ รับผิดชอบ  ส่วนการจำลองขนาดของเปลนอนผู้ป่วย และการนำอุปกรณ์ของจริงไปนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจการทำงานของจริงที่ชัดเจนขึ้น มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ คือ น้องพนักงานคือ พิเชษ และธงรบ เป็นผู้ทำ

 

3. การมอบหมายผู้รับผิดชอบประจำบูทหน่วยงาน ซึ่งจะต้องทำหน้าที่ทั้งการนำเสนอนิทรรศการ ผลงานที่นำไปโชว์ การชักชวนผู้สนใจ คิดกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานของบูท ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนมีส่วนโดยจัดเป็นทีมขึ้นไปทุกวัน

 

วันแรกพี่ราตรีนำทีมน้องๆลุยเองเลยในภาพกำลังอธิบายที่มาที่ไปของบูท

 

คุณจินตนานำทีมรับผิดชอบวันที่ 2 กำลังอธิบายนวัตกรรมของห้องผ่าตัด

 

วันที่ 3 น้องประยูรนำทีมน้อง ๆ ยิ้มแฉ่ง เรียกแขกน่าดู
"วันนี้มีคนชมบูทกี่คนจ๊ะ"

 

4. การนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ "ผลของ 2P เพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องฉุกเฉิน" รายละเอียดเคยบันทึกไว้ที่นี่ค่ะ สำหรับการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ มีดิฉันและน้องประยูรเป็นผู้เตรียม ส่วนการนำเสนอมอบหมายให้น้องประยูรเป็นตัวแทนหน่วยงานนำเสนอต่อคณะกรรมการในห้องประชุมใหญ่

 

น้องประยูรขณะนำเสนอผลงานในห้องประชุม

ปัจจัยหรือหัวใจแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้และร่วมกิจกรรมใน "ตลาดนัดความรู้และ CQI ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2549" ของชาวชุมชนคนชุดเขียวไม่ใช่ในแง่ที่เราได้รับรางวัลใด ๆ กลับมาหรือไม่ แต่เป็นใจ...แห่งการแบ่งปันความรู้ การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือ ร่วมใจกันต่างหาก...ซึ่งเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จอันแท้จริง

 

 

 

สำเร็จแล้ว...เฮ้...ดีใจจัง