• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การเข้าพบคณบดีของสำนักงาน

  การได้พูด  

ในวันนี้คณบดีได้มีการนัดพบสำนักงาน เพื่อให้เกิดการแรกเปลี่ยนพูดคุยนำเสนอความคิดเห็นกัน  รับทราบปัญหาและความต้องการของบุคลากรภายในคณะของเรา  เพื่อให้การทำงานของบุคลากรเป็นไปด้วยดี 

จากการที่ได้ร่วมเข้าประชุมในวันนี้ได้รับทราบถึงสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นภายในคณะ  บางเรื่องที่พูดขึ้นในที่ประชุมก็เป็นเรื่องที่เราก็เคยทราบ  แต่บางเรื่องเราก็เพิ่งได้รับทราบ 

ในส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็มีข้อสงสัยในบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้ถามออกไปพอดีกับที่คุณวายุร์ถามออกมา  คือ เรื่องการเขียน  blog  การที่เราได้เขียนว่าในวันนี้ทางคณะของเราได้ทำอะไรไปบ้าง  ทางภาควิชาได้มีการจัดงานอะไรไปบ้างก็เป็นเรื่องที่ดี  เพราะบุคลากรทุกท่านจะได้รับทราบในสิ่งที่เกิดขึ้น   

 แต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้ทุกวันว่าเราทำอะไร  ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าการที่เขียนว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างในแต่ละวัน  (  และบางครั้งจากการทำงานเองก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราได้มีโอกาสมาเขียน  blog  ของเราเองได้ในทุก ๆ วัน )  อาจทำให้ผู้อ่านบางท่านรู้สึกเบื่ออย่างที่คุณวายุร์แจ้งในที่ประชุม  แต่ทางท่านคณบดีก็บอกว่าเราก็เขียนไปเถอะ เพราะการได้เขียนอะไรลงไปใน  blog  นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านคณบดีหรือหลาย ๆ  ท่านที่สนใจเข้ามาอ่าน  ทราบข้อมูล มุมมองและการทำงานของบุคลากรภายในคณะ

ข้อสงสัยของข้าพเจ้าก็เลยได้รับการกระจ่างในวันนี้ที่ท่านคณบดีพบสำนักงาน

ขอบคุณมาก ๆ  คะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 59690
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

คิดว่าการเข้าพบคณบดีของสำนักงานในวันนี้ได้รับประโยชน์อยู่มาก  เพราะบุคลากรทุกท่านได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับท่านคณบดี  ทางท่านคณบดีท่านเองก็ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แจ้งปัญหาของแต่ละคนและช่วยชี้แนะแนวทางต่าง ๆ  ที่เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทุกท่าน

ขอบคุณอีกครั้งคะ

ผมว่าในการประชุมในครั้งนี้มีประโยชน์มากเลยครับ เพราะว่าเป็นการบริหารแบบให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยท่านคณบดีท่านรับฟังความคิดเห็นทุกอย่าง และนำมาปรึกษาหารือกัน ซึ่งหาผู้นำอย่างท่านคณบดีได้น้อยมากๆ ครับ