นักเรียนคนหนื่งพูดกับฉันว่า .หนูชอบมองปากอาจารย์เวลาที่อาจารย์พูด    อาจารย์อ่าน    หนูติดตามอ่านข้อเขียนของอาจารย์   คำประพันธ์ที่อาจารย์แต่งรู้เลยว่าอาจารย์เป็นคนเขียน  หนูจำสำนวนของอาจารย์ได้  "หนูชอบอาจารย์มากค่ะ"  ฉันรู้สึกว่า  ฉันชื่นใจในความเป็นครูของฉัน