ช่วงที่สอนกิจกรรมแนะแนวชั้น ม.5  แผนการเรียนเกษตรกรรม  (ในโรงเรียนเก่า)  ซึ่งนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิง  มีนักเรียนชาย 4-5 คน  ที่เป็นหัวโจก  ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมและทำให้บรรยากาศภายในห้องปั่นป่วนวุ่นวาย  มีอุปสรรค  ผู้สอนอารมณ์เสียเสมอ  โดยเฉพาะหัวโจกเด่นชาย  คนหนึ่ง  ภายหลังคิดว่าจะทำอย่างไรดี  ได้ลองใช้เวลาว่างพูดคุยกับนักเรียนใกล้ชิดขึ้น   เป็นกันเองกว่าเดิม   ให้ความสนใจในความเป็นตัวตนของนักเรียนผู้นั้นมากขึ้น    และสุดท้าย   ได้ไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนซึ่งอยู่ไกลจากโรงเรียนมาก  ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ที่แท้จริง  ได้รู้ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนั้นมีเหตุความเป็นมาอย่างไร    จากนั้นพฤติกรรมที่เคยก่อกวนภายในห้องเรียนหายไป  สนใจให้ความร่วมมือทำกิจกรรม  และคอยเป็นผู้ช่วยครูดูแลเพื่อนๆ  ให้สงบเรียบร้อย   ให้ความเคารพนับถือผู้สอนยิ่งกว่าเดิม