ก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครู ทุกคนที่ให้โอกาสมาร่วมปฏิบัติหน้าที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีหญิงล้วน และสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้ก็มีหลายประการ ถ้าอยากรู้กรุณาติดตามตอนต่อไป