การให้หรือการบริจาคมีมากมายหลายอย่าง เช่น การให้เงินทอง การให้สิ่งของ การให้ความรัก ความเมตตา กรุณา การให้ความรู้ การให้อวัยวะ 

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันทำได้ และยินดี เต็มใจ คือ การบริจาคไตหนึ่งข้าง ให้น้องสาวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เปลี่ยนไตที่เสีย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ทุกข์และทรมานในการต้องอยู่ด้วยการฟอกเลือด โดยรับไตที่เข้ากันได้ แต่ผู้รับไตก็จำเป็นต้องกินยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต ส่วนคนที่ให้ไตถึงแม้ภายหลังจะเหลือไตข้างเดียวก็อยู่ได้ตามปกติ เหมือนคน 2 ไต อย่างไรก็ตามเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพตนเอง

ดิฉันอยากเชิญชวนให้ทุกคนที่สามารถให้หรือบริจาคอวัยวะที่จะ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย เสมือนหนึ่งคนเราได้สร้างกุศลต่อเพื่อนมนุษย์ แทนที่จะทิ้งอวัยวะให้เสื่อมไปโดยมิได้ใช้ให้เป็นประโยชน์หรือเน่าเปื่อยไปกับร่างกาย