เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 29

1. geography คำนี้เป็นคำนาม (n.) คำนี้มาจากรูปประสมก็คือ geo- ที่แปลว่าโลก +รูปประสม –graphy ที่แปลว่าศาสตร์ เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็น geography ซึ่งมักใช้ในความหมาย ดังนี้

1.1 วิชาภูมิศาสตร์ เช่น

physical geography แปลว่า ภูมิศาสตร์กายภาพ

regional geography แปลว่า ภูมิศาสตร์ภูมิภาค

economic geography แปลว่า ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ สภาพกายภาพของสถานที่ เช่น

the geography of WashingtonState แปลว่า สภาพภูมิศาสตร์รัฐวอชิงตัน

The geography of the flats made it hard to get to know our neighbors.

ลักษณะกายภาพของห้องชุดทำให้ยากที่จะรู้จักเพื่อนบ้านของเรา

2. geographer คำนี้เป็นคำนาม เกิดจาก geograph (y) + ปัจจัย –er กลายเป็น geographer คำนี้จะแปลว่า นักภูมิศาสตร์

3. geographical หรือ geographic ทั้งสองคำเป็นคำคุณศัพท์ (adj.) เกิดจากคำว่า geography+ ปัจจัย –ical หรือ –ic จะแปลว่าเกี่ยวกับ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็น geographical หรือ geographic จะแปลว่า เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ หรือ ด้านภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์ เช่น

The hospital has an ideal geographical location.

โรงพยาบาลนี้อยู่ในทำเลที่เยี่ยม

รูปกริยาวิเศษณ์ใช้คำว่า 1. geography คำนี้เป็นคำนาม (n.) คำนี้มาจากรูปประสมก็คือ geo- ที่แปลว่าโลก +รูปประสม –graphy ที่แปลว่าศาสตร์ เมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็น geography ซึ่งมักใช้ในความหมาย ดังนี้

1.1 วิชาภูมิศาสตร์ เช่น

physical geography แปลว่า ภูมิศาสตร์กายภาพ

regional geography แปลว่า ภูมิศาสตร์ภูมิภาค

economic geography แปลว่า ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

1.2 สภาพภูมิศาสตร์ สภาพกายภาพของสถานที่ เช่น

the geography of WashingtonState แปลว่า สภาพภูมิศาสตร์รัฐวอชิงตัน

The geography of the flats made it hard to get to know our neighbors.

ลักษณะกายภาพของห้องชุดทำให้ยากที่จะรู้จักเพื่อนบ้านของเรา

2. geographer คำนี้เป็นคำนาม เกิดจาก geograph (y) + ปัจจัย –er กลายเป็น geographer คำนี้จะแปลว่า นักภูมิศาสตร์

3. geographical หรือ geographic ทั้งสองคำเป็นคำคุณศัพท์ (adj.) เกิดจากคำว่า geography+ ปัจจัย –ical หรือ –ic จะแปลว่าเกี่ยวกับ เมื่อรวมกันจึงกลายเป็น geographical หรือ geographic จะแปลว่า เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ หรือ ด้านภูมิศาสตร์ หรือ ทางภูมิศาสตร์ เช่น

The hospital has an ideal geographical location.

โรงพยาบาลนี้อยู่ในทำเลที่เยี่ยม

รูปกริยาวิเศษณ์ใช้คำว่า geographically แปลว่า ในแง่ภูมิศาสตร์ เช่น

The country can be split into three geographically distinct areas.

ประเทศนี้สามารถแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้เป็น 3 เขต

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 18 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

......................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"...–graphy ที่แปลว่าศาสตร์..."???

I looked up the Net and came to this '-graphy' = 'writing' or a 'field' (area) of study; from French wrod 'graphie' from Latin 'graphia'.

Graph* is related to 'visual representations'; graphy is about 'information in picture/drawing.

In comaprison (from Royal Institute Dictionary 2542 Th-Th)
ศาสตร์ : [สาดตฺระ-, สาดสะตฺระ-, สาด] น. ระบบวิชาความรู้, มักใช้ประกอบหลังคำอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์. ( ส. ).