กลอนตลาด...ประตูใจ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พุทธธรรมนำจิตใจให้รู้คิด

ทำถูกผิดจิตไตร่ตรองมองเหตุผล

เกิดปัญญาพาตัวรอดปลอดภัยตน

ด้วยเป็นคนมีศีลธรรมนำใจกาย

กฎแห่งกรรมน้อมนำใจให้ค้นคิด

ทางชีวิตลิขิตได้ดั่งใจหมาย

จงทำดีหนีจากชั่วกลัวอบาย

ก่อนตัวตายได้พบสุขทุกคืนวัน

ชีวิตเปลี่ยนเวียนหมุนไปตามบุญบาป

ใครไม่ทราบก่อเกิดทุกข์สุขเพียงฝัน

ต้องเกิดแก่เจ็บป่วยตายไปทุกวัน

ทางพ้นนั้นฉันเธอพบนิพพาน..เอย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องเกิดแก่เจ็บป่วยตายไปทุกวัน...เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแม้แต่สมัยพุทธกาล ทำให้ทุกคนต้องตระหนัก แม้เข้าใจว่าต้องตาย แต่ก่อนตายเราควรทำอะไรบ้าง ? ขอบพระคุณสำหรับกลอนที่ไพเราะมากครับ

เขียนเมื่อ 

ไพเราะมาก

อาจารย์หายไปนานเลยครับ