ครูสร้างคน คนสร้างชาติ สร้างนอกกะลา

ครูสร้างคน คนสร้างชาติ สร้างนอกกะลา

การเรียนรู้ที่แท้ การศึกษาที่แท้ ครูที่แท้ ดูได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๓ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)