"คำสั่งแต่งตั้งลงมาแล้ว" ... (วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘)

หลังจากกลับจากพิธีซ้อมบัณฑิตเตรียมรับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๓๙
เข้ามารับหนังสือสำคัญที่สำนักงานของโรงเรียนฯ จากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

สิ่งที่ได้รับ ก็คือ

คำสั่งมหาวิทยาลัย ... ที่ ๓๕๓๕/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้ง ... ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
โดยท่านอธิการบดีฯ

ผอ. เขียนหน้าที่เอาไว้ให้ดูแลฝ่ายกิจการนักเรียน
(ผิดความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาข้างบน)

หน้าที่ โดยสรุป คือ

๑. ดูแลกลุ่มงานกิจการนักเรียน
๒. รักษาราชการแทน ผอ.
๓. จัดทำนโยบายและแผน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงาน, แผนกลยุทธ์,
แผนปฏิบัติการประจำปี, ปฏิทินปฏิบัติงาน, ระเบียบและแนวปฏิบัติงานบริหารกิจการนักเรียน
๔. บริหารงานกิจการนักเรียน
๕. ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน
๖. แก้ไขปัญหากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๗. วางแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน
๘. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มกิจการนักเรียน
๙. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมแก้ไขปัยหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน
๑๐. ประสานงานทุกฝ่ายทั้งภายนอก ภายใน
๑๑. งานอื่น ๆ ที่ ผอ. มอบหมาย


นอกจากนั้นมีคำสั่งที่มีรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

  • คณะกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนฯ
  • คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการของโรงเรียนฯ
  • คณะกรรมการการบริหารโรงเรียนฯ
  • คณะกรรมการการพิจารณาทุนของโรงเรียนฯ

แล้วก็มีหนังสือเชิญประชุม เพื่อเตรียมการแข่งขันกีฬาฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓


เมื่อคำสั่งลงมาแล้ว แสดงว่า ผมมีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่แล้ว ๒๒ วัน
ส่วน ผอ. อีก ๑๐ เดือนจะเกษียณอายุราชการ
ผมน่าจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบไปอีกอย่างน้อย ๑๐ เดือนนี่แหละ 555

บันทึกไว้เป็นความทรงจำต่อไป

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพวงครามความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

หลังสิบเดือน..ก็เป็น..ผอ..ใช่ไหมเจ้าคะ...

มีดอกไม้มาฝากเจ้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

ออกตาม ผอ.ไปเลยครับ คุณ ยายธี 555

-สวัสดีครับ

-เป็นกำลังใจให้นะคร้าบ...

-10 เดือนแห่งออกกำลังสมองนะครับครู อิๆ

-สู้ ๆ ครับ

เขียนเมื่อ 

หัวปุ๊แน่ครับ คุณเพชรฯ เพชรน้ำหนึ่ง 555

เขียนเมื่อ 

สู้ๆครับ

10 เดือน

คิดว่าได้เรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

ใช่เลยครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...