หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ในผู้ป่วยจิตเวช สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10


ปัจจุบันพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช ที่กระทำต่อบุคลากรสาธารณสุข ที่ให้บริการในสถานบริการสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงมากขึ้น หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 นี้ จะช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น หน่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน หน่วยบริการผู้ป่วยนอก หน่วยบริการผู้ป่วยในและคลินิกจิตเวช ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติ มีเจตคติที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง รวมทั้งมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการป้องกันการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง

เนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้ มีความเฉพาะเจาะจงในการจัดการอย่างเป็นระบบ มีจุดเน้นทั้งวิธีการจัดการด้วยวาจาและทางกายภาพ ความมีจริยธรรมในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง การเอาตัวเองออกจากสถานการณ์วิกฤติ และการควบคุมตัวผู้ป่วยอย่างปลอดภัยไม่มีการก่อให้เกิดบาดเจ็บหรือใช้วิธีการที่รุนแรง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ที่หลาย ๆ หน่วยงานใช้ปฏิบัติในปัจจุบัน โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบของเนื้อหา 5 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ประกอบด้วย การแนะนำและสรุปภาพรวมหลักสูตร จริยธรรมทางการพยาบาล ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 หน่วยที่ 2 ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง หน่วยที่ 3 ประกอบด้วย การจัดการก่อนเกิดเหตุการณ์ (1) การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง (2) การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย (3) การป้องกันพฤติกรรมรบกวน (4) การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม หน่วยที่ 4 ประกอบด้วย การจัดการเมื่อมีเหตุการณ์ (1) การจำกัดพฤติกรรมด้วยวาจา (2) การจำกัดพฤติกรรมด้วยเทคนิคทางกายภาพ หน่วยที่ 5 ประกอบด้วย การจัดการหลังเหตุการณ์ (1) การทบทวนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว (2) การทบทวนแก้ไขปัญหาในหน่วย (3) การทบทวนกระบวนการทางคลินิกของหน่วยงาน

ผู้วิจัย หวังว่าหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ในผู้ป่วยจิตเวชสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 นี้ จะมีประโยชน์ในการจัดการ และการป้องกันพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานต่อไป

อัครเดช กลิ่นพิบูลย์

ผู้วิจัย

</a>

</a>

หมายเลขบันทึก: 596374เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2015 11:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2015 11:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท