วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ทพ. ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล - เปลี่ยนแปลงสังคมสู่สุขภาวะ

การจัดการความรู้ คือ ความรู้ที่เกิดจากการทำงาน เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นหรืออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ทาง คศน. มีการใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ มาเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานซ้ำ เช่นการทำ AAR ทำให้เกิดการพัฒนาและขยายผลมีพลังและพลวัตในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้การทำงานมีการพูดคุยกันมากขึ้น และยังมีการใช้ เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling) เป็นเครื่องมือสำคัญอีกอย่างหนึ่งของกระบวนการจัดการความรู้

วาดฝัน KM 3.0 ประเทศไทย : ฝันของ ผศ. ทพ. ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล - เปลี่ยนแปลงสังคมสู่สุขภาวะ

ดังได้เล่าแล้ว ที่นี่ ว่าเรากำลังเตรียมระดมความคิด ความฝัน และพลัง เพื่อขับเคลื่อน KM 3.0 ประเทศไทย ในการนี้ เราพยายามให้คนมาช่วยกันฝันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกจากจัดประชุม ปรึกษาหารือกันแล้ว ทีม ดร. มณฑล สรไกรกิตติกูล ยังทำหน้าที่ไปสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทสำคัญ ในทางปฏิบัติในบริบทที่หลากหลายมาก

บัดนี้ท่านเหล่านั้นอนุญาตให้นำออกเผยแพร่ต่อสาธารณะได้แล้ว จึงขอนำมาแบ่งปัน เพื่อขอรับฟังความเห็นเพิ่มเติม เสริมแต่ง มองต่าง ทำต่าง ทำต่อ ฯลฯ เราอยากได้แนวทางขับเคลื่อนที่มีคนมา ร่วมกันทำในบริบทของตน

อ่านความฝันของ ผศ. ทพ. ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล ได้ ที่ KM 3.0_ธงชัย.pdf

จุดเด่นคือ มีการใช้ KM ในงานประจำขององค์กรเล็กที่มีพนักงานเพียง ๔ คน และใช้ในการจัดการเครือข่าย เป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สู่สังคมสุขภาวะ

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ต.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)