KM ทันตแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ ๘ @ หนองคาย (๓)


ตอนที่สามแล้วนะคะ

ตื่นเช้ากว่าเมื่อวาน เดินสลับวิ่งถึงถนนริมโขง เข้าไปในแขวงทางหลวงหนองคาย

สวนเขียวขจี ตัดแต่งสวยงาม มีคำคมติดตามต้นไม้ให้อ่านเพลิน

เดินทะลุถึงใต้สะพาน เก็บภาพไปฝากเพื่อนที่ไปตลาด

ชมวิถีริมน้ำแบบไม่เปียก ช่วงน้ำขึ้นจะไม่ค่อยเห็นเรือหาปลาลำเล็ก

เริ่มประชุมวันที่ ๒

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ และมองไปข้างหน้า โดยพี่สุรัตน์ สำนักทันตสาธารณสุข

 • เมื่อวานได้สิ่งดีดีจากกลุ่มบริหารงบ PP ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องศึกษา ถามผู้รู้เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เด็กเล็ก ทำอย่างไรการลงมือฝึกปฏิบัติจะถึงตัวเด็ก ผู้ปกครองแปรงฟันให้
 • โรงเรียนติดดาวจะบรรลุไหม สร้างโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี โรงเรียนระดับเพชร โรงเรียนอื่น ๆ ทั่วไปทำได้ไหม
 • ได้ภาพใหญ่ของเขต รู้ว่าเรามีอะไรดี ๆ เยอะมาก รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจาก Input เล่มเขียว เอกสารรวม AAR (After Action Review) ที่แต่ละ CUP ส่งมา ๘๐ กว่าหน้า และการบอกเล่าเพิ่มเติมที่ไม่ได้เขียนมาก่อน ทำ Mapping จะชัดขึ้น
 • มองไปข้างหน้า PP การบริหารเงินต่าง ๆ เตรียมแผนพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้จัดการ CUP ปี ๒๕๕๙ เฉพาะด้าน เช่น การบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เด็กเล็ก หน้างานเยอะ หลายกลุ่มเป้าหมาย หลายมาตรการ ดูว่าหากลดมาตรการใด จะส่งผลต่อการประเมินผลไหม ต้องคัดเลือก จัดลำดับความสำคัญ จะมุ่งมาตรการใดเป็นพิเศษ
 • การร่วมมือกับท้องถิ่น ทุน ระดับเขต จังหวัด พื้นที่ต่าง ๆ
 • เขต ๘ เสนอโรงเรียนแปรงฟันติดดาว มี Paper ต่างประเทศเรื่องฟลูออไรด์เยอะ การทำความสะอาดฟันสำคัญกว่าใช้สารเคมี ฝึกแปรงฟันถึงผู้ปกครอง ลงมือทำให้ดี อาจจะคิดใหม่ ทำใหม่ ฟลูออไรด์อยู่ในมือเรา เราทำให้ ถ้าคิดว่าไม่มีผลกระทบด้านลบจากงานส่งเสริมป้องกัน ไม่ใช่ผลกระทบโดยตั้งใจ เช่น ทำไมทาฟลูออไรด์ทุกครั้ง ลูกยังฟันผุ เพราะคิดว่าอยู่ในมือหมอแล้วไง แต่ไม่ได้แปรงฟันต่อที่บ้าน
 • การสอนแปรงฟัน จำเป็นไหมต้องอยู่ในมือทันตะ ถ้าคิดว่ามือ Profressional ทันตาภิบาล ทันตแพทย์ เมื่อไหร่จะเพียงพอ
 • Core group เน้นการแปรงฟัน คุณภาพโรงเรียน สสจ.ประเมินกิจกรรมใน รร. การแปรงฟันหายไป น้องทันตแพทย์หลายคนยังไม่เข้าโรงเรียน มีแต่ทันตาภิบาลเข้า อยากพัฒนา รื้อฟื้นการแปรงฟัน เด็กทุกคนแปรงฟัน คุณภาพค่อยตามมา
 • กลุ่มผู้สูงอายุ น้องมินท์ โนนสัง ทำคู่มือผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรม ประเมินความชัดเจน เสนอขายไอเดียสำนักทันตฯ กลุ่มงานผู้สูงอายุได้
 • จาก One page ๑ ภาพบอกทุกอย่าง จาก content บอก concept ได้ เขตเรามีต้นทุนส่วนดี นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้
 • FTE หมอครอบครัว ให้ทันตแพทย์รับผิดชอบดูแล ๑ คน : ๕ รพ.สต. เดิมวิธีทำงาน หาสาเหตุแล้วแก้ไข (Problem-based) อีกวิธีหนึ่ง Strategic-based คิด Key activity มาตรการใหม่ แล้วประเมินผลเป็นระยะ
 • ตัวอย่าง จากการวิจัย วิเคราะห์สาเหตุฟันผุในเด็ก ๑) ขวดนม ๒) ขนม ซื้อขนมให้เด็กมา ศพด. หนองบัวลำภูกำเนิด “ธนาคารขนม” ควบคุมการกินได้ในเวลา แต่เลิกเรียนขอเบิกขนมก่อนกลับบ้าน ผล คือ เด็กแข่งกันฝากขนม อีกตัวอย่าง เกิดตลาดมืด ลูกทันตแพทย์ถือป้ายประท้วงอยากกินลูกอม มีคุณตายิ้มอยู่ข้าง ๆ เพราะปู่ ย่า ตา ยาย ชดเชยความรัก แย่งความรักจากเด็ก สงสารหลาน หลานจะรักปู่ย่าตายายมากกว่าพ่อแม่ มีหลายการศึกษา การต่อสู้กับขนมตรง ๆ ชนะยาก Problem-based หลายสาเหตุ ปัญหายุ่งยากซับซ้อน ฐานความคิดการให้ขนมเด็กไม่เหมือนกัน หยิบยื่นความรัก ความปรารถนาดี
 • วิถีทางใหม่ มีส่วน influence ส่งเสริมช่วยกันทำความสะอาด โดยไม่ใช้ยาสีฟันด้วยซ้ำ ทีมเคยทำวิจัยที่กันทรารมย์ ศรีสะเกษ ตามเด็ก ๑ – ๒ ปี intervention มีแม่ศรีเป็น อสม. (คุณยาย) เดินไปบอกทุกบ้านที่มีเด็กเล็ก แปรงฟันให้ลูกหรือยัง ลดขนมลง แต่ไม่ได้ห้าม อสม.แต่ละคุ้มมีเด็กเล็ก กระตุ้นการทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง มีการ “โสเหล่” แปรงฟันให้ลูกหรือยัง พบว่า หมู่บ้านที่ทำทดลองฟันผุเกิดช้า เมื่อเทียบกับอีกหมู่บ้าน แต่ต่อมาชาวบ้านข่าวสารถึงกัน หมู่บ้านที่เราไม่ได้เข้า แปรงฟันให้เด็กดีไปด้วย
 • สิ่งที่ติดอาวุธ คือ การทำความสะอาดเข้าถึงผู้ปกครองเด็ก ถึงคนที่เลี้ยงเด็กที่บ้าน อย่ามาอ้างว่าเป็นปู่ ย่า ตา ยาย พี่อ้อที่สระใครบอกว่า ก้าวข้ามมาแล้ว คนที่เลี้ยงเด็ก คือ คนที่จะช่วยเรา อสม. แนวร่วมของเรามีงานเยอะ เราก็งานเยอะ วิเคราะห์สาเหตุ หาแนวทางใหม่ อาจไม่ใช่เราริเริ่มคนแรก เอามาใช้พื้นที่เรา ที่จะส่งผลลดฟันผุชัดเจน เหนื่อยช่วงแรก ๆ พี่อ้อทำจน อบต.ทำโครงการเอง เชิญไปสอนผู้ปกครองฝึกแปรงฟัน ได้ค่าวิทยากรด้วย
 • ปีหลัง ๆ ขอแค่ย้ำ อสม. ลืมวิธีแปรงฟันให้เด็กหรือยัง การให้คำแนะนำดูแลช่องปากเด็ก
 • สรุป คิดใหม่ ทำกลยุทธ์ใหม่ ลองทำเป้าหมายร่วมกัน (Terminal-based)


ทิศทางการขับเคลื่อนระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ ๘ โดยพี่ฝน สสจ.หนองบัวลำภู


คู่มือทีมหมอครอบครัว ด้านสุขภาพช่องปาก เขต ๘ โดยดอกอ้อ สระใคร หนองคาย

ติดตามชม Slide ได้ที่ 20151018193936.pptx


พี่ฝนให้ช่วยกันเพิ่มเติม Mapping สิ่งดี ๆ ที่เขต ๘


ยังไม่จบนะคะ อีกตอนเดียว พักรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะคะ

เดี๋ยวพบกันค่ะ

^_,^

หมายเลขบันทึก: 596359เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2015 00:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 ตุลาคม 2015 01:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (10)

--สวัสดีครับพี่หมอ

-ช่วงนี้งานเต็มนะครับ อิๆ

-กิจกรรมล้วนแต่น่าสนใจ

-เป็นกำลังใจให้นะครับ

-เห็นกุ้งตัวโต ๆ จากเมนู(คาดเดาว่าน่าจะเป็นแกงเลียง)555 แล้วหิว ๆ ๆ เด้อ..

-คึดฮอดพี่หมอหลาย ๆ

-เอาแป้ง"โกริน"แป้งหอมโบราณมาฝากคุณหมอทุกท่านคร้าบ...

แกงเลียง ถูกต้องแล้วคร้าบคุณเพชรฯ

แป้งโกริน น่าสนใจจัง ขอบคุณมากค่ะ

-สวัสดีครับพี่หมอ

-วันนี้ตามเอาเมนูเห็ดมาฝากครับ

-เห็ดนึ่งจิ้มน้ำพริกดำ อิๆ

ตามไปกิน เอ๊ย ! อ่านแล้วนะคะ อิ อิ

การให้คำแนะนำที่ดีและถูกต้องแก่เด็ก ๆ ตั้งแต่แรกเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะ ครูประจำชั้นน่าจะช่วยได้มาก เพราะความใกล้ชิด และทั่วถึงและสม่ำเสมอค่ะ

เจอพี่ฝนในงาน คศน อยู่กลุ่มเดียวกัน

555

ชอบใจงาน ได้ ได้ภาพใหญ่ของเขต รู้ว่าเรามีอะไรดี ๆ เยอะมาก รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านจาก Input เล่มเขียว เอกสารรวม AAR (After Action Review) ที่แต่ละ CUP ส่งมา ๘๐ กว่าหน้า และการบอกเล่าเพิ่มเติมที่ไม่ได้เขียนมาก่อน ทำ Mapping จะชัดขึ้น

อยากให้ทำเอกสารคู่มือทีมหมอครอบครัว ด้านสุขภาพช่องปาก เขต ๘ โดยดอกอ้อ สระใคร หนองคาย.....

เผยแพร่บ้างครับ เป็นไฟล์หรือหนังสือทำทือก็ได้ครับ

คนเขียนชื่อคุณๆนะครับ 555

ใช่แล้วค่ะพี่กุหลาบ ไปโรงเรียน เรียนทักษะและวิชาชีวิต .... ครูประจำชั้นเป็นต้นแบบที่ใกล้ชิดเด็กที่สุดแล้วค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

โลกกลมดิ้กใช่ไหมคะ อ.ขจิต

คู่มือทีมหมอครอบครัว จัดพิมพ์โดย สำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๘ นะคะ กำลังผลิตค่ะ มีทุกสาขาความรู้ที่ต้องใช้ในการดูแลประชาชนในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิค่ะ

สาขาช่องปาก มีตัวแทนมาจาก ๗ จังหวัด ยกร่าง ๒ ครั้ง ส่งให้กรรมการระบบบริการสุขภาพช่องปาก เขต ๘ อ่านและให้ความเห็น แล้วจึงส่งต้นฉบับ เขตให้โควต้าแค่ ๑๐ หน้าค่ะ

ส่วนที่ตัวแทน ๗ จังหวัด ยกร่าง draft แรก ได้ ๔๐ กว่าหน้า ต้นฉบับยังอยู่ที่ธิรัมภานะคะ เป็นคนรวบรวมและ edit ค่ะ

ขอบคุณที่ อ.ขจิต แนะนำนะคะ ว่าง ๆ จะทยอยเผยแพร่ค่ะ ^_,^

แหม ๆ กดดันนะเนี่ย ๕ ๕ ๕ ๕

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี