กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง

Teerapat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังสำหรับหน่วยงานภายในองค์กร (โรงเรียนต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ)

1. เพิ่มรายการสินค้าในแผ่นงาน Product ในส่วนของ หน่วยนับ (Unit) ชื่อประเภทสินค้า (Product.Name) และรายการสินค้า (Sub.Name)
2. สร้างคลังสินค้าในแผ่นงาน Inventory โดยคัดลอกเพิ่มจากบรรทัดที่ 36-40 ครั้งละ 5 บรรทัด เพื่อให้ได้คุณลักษณะ Stock Lot Amount Cost Price
3. นำเข้ารายการสินค้าในแผ่นงาน InStock ในส่วนของ เลขใบส่งของ (Ref.Code) ผู้ขายสินค้า (Seller) รหัสนำเข้า (Code) ราคาทุน (Cost) และราคาจำหน่าย (Price) โดยรหัสนำเข้า 1.03=12 จะหมายถึง นำเข้าสินค้าประเภทที่ 1 ย่อยที่ 3 จำนวน 12 ชิ้นเข้าสต๊อก
4. ตัดสต๊อกสินค้าในแผ่นงาน CutStock ในส่วนของเลขใบเบิก (Ref.Code) ผู้เบิกสินค้า (Customer) และรหัสเบิก (Code) จะได้เลขลำดับสินค้า (Product) และจำนวนเบิก (Amount) อัตโนมัติ
5. เปลี่ยนปีเริ่มต้นในแผ่นงาน initial เซลล์ G1 เป็น ปี ค.ศ. หรือ ปี พ.ศ. แล้วแต่ว่าในแผ่นงาน Instock และ CutStock ใช้ระบบใด
6. รายงานสินค้าคงคลังรายเดือนดูจากแผ่นงาน Product
7. รายงานการเบิกสินค้าแต่ละเดือนดูจากแผ่นงาน Report โดยเซลล์ B1 ใช้ระบุเดือน/ปี-เลขลำดับสินค้า เช่น 11/2015-4 คือรายงานเดือน พ.ย. 2015 สินค้าลำดับที่ 4
8. มูลค่าสินค้าคงคลังคงเหลือ ดูจากแผ่นงาน Profit ในเซลล์ของแต่ละเดือนจะแสดง ยอดขายหักทุน เป็น ผลกำไรสุทธิ
สนใจทดลองใช้งานเรียกหาผู้พัฒนาได้ที่อีเมล [email protected] ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน artWorkความเห็น (0)