วันนี้ทางคณะฯ ได้จัดคณบดีพบสำนักงาน ท่านได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนพูดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงาน ตัวดิฉันเองไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะคิดว่ายังไม่มีปัญหาในงานที่รับผิดชอบก็ได้แต่ฟังท่านอื่นๆ พูดและก็ประทับใจในคำพูดของคุณภาวินี บุตระ (พี่จุ๋ม) พูดในลักษณะอยากให้บุคลากรทุกคนรักและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ประมาณนี้นะค่ะ ก่อนหน้านี้ดิฉันเคยอ่านบทความซึ่งเป็นข้อมูลจากหนังสือ ทำงานอย่างไรให้ Happy โดย อ.ภาภรณ์
ภู่วิทยพันธุ์
  เลยลองนำมาถามตัวเองว่า :  เรามีความสุขหรือความทุกข์กับชีวิตการทำงาน วันนี้เลยมีเทคนิคในการ "บริหารจิต" เพื่อสร้างความสุขและสนุกกับงาน ด้วยวิธีการง่ายๆ มาฝากทุกคนดังนี้

1.  อย่า คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กน้อย 
2.  อย่า ต่อว่าองค์กร 
3.  อย่า เลือกทำงานที่รัก 
4.  อย่า ให้ร้ายหัวหน้างาน 
5.  อย่า ดูถูกเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง 


หากคิดดี กระทำดีต่อองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง และตัวงาน เพียงเท่านี้เราย่อมมีความสุขและสนุกกับชีวิตการทำงานแล้ว จิงเปล่าค่ะ

สริตา
14 พ.ย.49