เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรียน KM  สนุกมาก  แต่ ณ วันนี้ยังไม่ได้สรุปในสิ่งที่เรียนผ่านมา วันนี้ตั้งใจว่าอยากจะสรุปในสิ่งที่เรียนมา  ที่สำคัญ  กำลังหา บทความเกี่ยวกับ KM อยู่