วันนี้เรียนรู้เรื่องการสร้างเพลนเนต แค่ได้ยินชื่อก็งงแล้ว วันนี้ได้คำตอบแล้วล่ะ

เพลนเนต คือ การสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ โดยการทำให้ตนเองเป็นศูนย์กลางของความรู้สามารถทำได้โดยการเรียกข้อมูลต่างๆมาเก็บไว้ที่เพลนเนตของเรา ทำให้ง่ายในการเข้าถึงความรู้นั่นเอง

ประโยชน์ของเพลนเนต ยุคนี้เป็นยุคโลกไร้พรมแดน ข้อมูลข่าวสารคือทรัพยากรสำคัญที่ใครรู้มาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากก็ย่อมได้เปรียบคนอื่น ซึ่งเพลนเนตเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ทำห้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพียงแต่เข้ามาใน web ของตนเองข้อมูลต่างๆก็จะถูกดึงเข้ามาตามที่เราได้นำมาเก็บไว้ แล้ว