โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ

โปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ เป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผุ้สูงอายุ โดยใช้ศิลปะประดิษฐ์เป็นสื่อ จำนวน 12 โปรแกรมย่อย

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

https://drive.google.com/open?id=0B2ZG2-Cr-FA_YWhk...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารวิชาการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือความเห็น (0)