เรื่องเล่าระหว่างวันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558


4 ตุลาคม 2558

เรียน. เพื่อนครู ผู้บริหารและผู้อ่านที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ 28. กันยายน 2558. เช้าเดินทางไปสำนักงาน สกสค. บ่ายกลับเขต นัด ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.สพม. เขต 4 และ ผอ.รร.สังคีตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องอาคารสถานที่ที่สื่อมวลชนกำลังลงข่าว ตามคำร้องขอของทุกฝ่าย ทั้ง 3 ท่านก็ร่วมมือแก้ปัญหากันด้วยดี การแก้ปัญหาให้เด็ดขาด คงต้องใช้เวลาในการจัดหาที่ราชพัสดุ สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่ง่ายเลยสำหรับปทุมธานีย่านธัญบุรี ลำลูกกา หากต่างคนต่างให้เกียรติ ให้โอกาส และให้อภัย ที่อยู่ก็ใช่ว่าจะแคบอะไรนัก อยู่กันมาได้ตั้ง 10 ปี สิ่งเหล่านี้คือสมบัติผลัดกันชม ไม่เชื่อไปดูวันที่ 30 กันยายนนี้ก็ได้ ทุกคนทึ่เกษียณก็ต้องทิ้งเก้าอี้และตำแหน่งตลอดจนอาคารสถานที่ที่เคยครอบครองให้คนใหม่ต่อไป ไม่มีใครได้ติดตัวไปเลย ที่คือสัจธรรม

วันอังคารที่ 29. กันยายน. 2558. เช้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายพงศธร สัจจชลพันธ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวินชัย อุยางกูร เกษียณอายุราชการ ผมได้ประชาสัมพันธ์โครงการเจ้าภาพจ้ดแข่ง IMSO ให้ที่ประชุมรับทราบ อยู่ประชุมจนเสร็จสิ้นคณะกรรมการยาเสพติดจังหวัด เดินทางไป สพฐ. เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดแข่งขัน IMSO กับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ว่าที่เลขาธิการ กพฐ. ร่วมกับผู้รับผิดชอบจากสำนักนวัตกรรม ฯ อีก 3 ท่าน กลับปทุมธานีแวะสำนักงาน สกสค.จังหวัด เพื่อประชุม เย็นไปเป็นประธานงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

วันพุธที่ 30 กันยายน. 2558. เป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ และเป็นวันทำการสุดท้ายของผู้เกษียณอายุราชการ บนโต๊ะเต็มไปด้วยแฟ้มงานการเงินที่ต้องอนุมัติเบิกจ่าย. และหลั่งไหลเข้ามาประดุจสายน้ำ.มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณรวม 8 ราย อีก 1 รายลาพักผ่อนจนหมดอายุราชการ

จากนั้นประชุมกรรมการกลั่นกรองเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ เที่ยงกลุ่มผู้เกษียณอายุราชการลงหุ้นกันสั่งอาหารโต๊ะจีนมาเลี้ยงผู้ไม่เกษียณที่หอประชุมชั้น 3. เรียกว่าเลี้ยงอำลาบ้านที่เคยอยู่มาไปสู่วิถีชีวิตภายนอก.

ที่ห้องประชุมเล็กมีประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาร้องทุกข์ของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายหนึ่งที่พิจารณาไม่แล้วมาจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ผมเลยนำวาระการเลื่อนขั้นสำหรับคนเกษียณอายุราชการเข้าขอความเห็นชอบด้วย ส่วนการพิจารณาร้องทุกข์เนื่องจากเป็นผู้ที่ออกคำสั่งทางปกครอง จึงไม่ได้ร่วมประชุมพิจารณาด้วย. มานั่งฟังเพลงรอให้เขาเรียก. เขาก็ไม่เรียกมาทราบภายหลังว่า ที่ประชุมไม่ได้พิจารณาร้องทุกข์แต่กลับมีมติให้ถอนคำสั่งที่ถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเห็นว่าก่อนออกคำสั่งไม่ผ่านมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา. นับเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอย่างยิ่ง ถามนิติกรบอกว่าที่ประชุมไม่ยอมให้ขี้แจง. ผมยืนยันว่าได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว. กรณีจะให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต้องทำตามขั้นตอนและอ้างอิงข้อกฎหมายที่ให้อำนาจไว้ให้ชัดแจ้ง ประกอบกับชี้ให้ได้ว่าสิ่งที่ฝ่ายสำนักงานทำไปขัดต่อข้อกฎหมายใด มาตราใด ก็ว่ากันไปตามอำนาจหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558. วันนี้ไลน์อวยพรให้ท่านเลขาธิการ สกศ. ได้ทำงานราบรื่น สนุก และสำเร็จในตำแหน่งใหม่ มีโอกาสร่วมงานกับท่านปีกว่า ๆ นับเป็นวาสนาแล้วที่ได้พบคนดี ภาคเช้ายังมีแฟ้มงานที่เฉื่อยจากเมื่อวานมาให้อนุมัติค่อนข้างมาก ในระบบเสร็จแล้ว เหลือแต่เอกสาร บ่ายประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เวลา 15.00 น. เดินทางไปวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ เพื่อร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณสันติ พงษ์ปลัด สามีคุณวราภรณ์ พงษ์ปลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558. เช้านี้โต๊ะโล่งหน่อย เพราะเป็นการเริ่มต้นปีงบประมาณ. นั่งทำงานที่ห้อง เป็นการอนุมัติงบประมาณที่ตกค้างจากวันสิ้นปีงบประมาณ 30 กันยายน. ความจริงวันนี้ที่ สพฐ. เลขาธิการ กพฐ. ท่านใหม่เดินทางมารับตำแหน่ง. หากสมัยก่อนส่วนกลางจะแจ้งกำหนดการมาให้ทราบ และขออาหารไปเลี้ยงต้อนรับคณะ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ม้กจะเป็นก๋วยเตี๋ยว แต่พักหลังไม่มีการส่งข่าวหรือขอออกมา เราก็เลยต้องตั้งมั่นอยู่กับที่ เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยาแปลงรวดเร็ว จะผลีผลามย่อมไม่ได้

เวลา 11 นาฬิกา เดินทางไปโรงแรมธาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ล เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจ้กรี ให้ครูผู้ผ่านการสรรหาจาก 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน. เป็นการไปครั้งแรกในสถานที่แห่งนี้ ทั้งที่ได้ยินชื่อมานาน พิธีจัดที่ชั้น 12 ต้องลงทะเบียน ตรวจอาวุธจากหน่วยรักษาความปลอดภัย มีครูจากต่างประเทศมาร่วมงานค่อนข้างมาก เพราะจะจัดงานวันครูโลกต่อเนื่องกันไป ทั้งครูไทยและครูต่างประเทศผลัดกันถ่ายภาพในมุมต่าง ๆ เดินใกล้กลุ่มไหนก็ถูกร้องขอให้เป็นช่างภาพทันที เสด็จเวลา 16.30 น. มีการกล่าวรายงานและมีพระราชดำรัสตอบเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่การบรรยายพิเศษของ นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเชี่ยน ก็เป็นภาษาอังกฤษ นับเป็นการรับรางวัลนานาชาติที่แท้จริง เขาแจกคูปองอาหารว่างและอาหารเย็น แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ เสร็จพิธีเดินทางกลับปทุมธานีขึ้นทางด่วน มากินข้าวเย็นที่ด่านเก็บเงินงามวงศ์วาน ถึงปทุมธานีประมาณ 2 ทุ่ม

นายกำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

หมายเลขบันทึก: 595909เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 13:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 ตุลาคม 2015 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

งาน ผอ ยังมากเหมือนเดิมเลยครับ

ดูแลสุขภาพด้วยครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี