ภารกิจ...เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

... สุขสันต์วันเริ่มต้นงานกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559....

... วันที่ 1 ตุลาคม 2558 : เริ่มต้นงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ....

เช้านี้เริ่มต้นกับภารกิจตั้งแต่ 8 โมงเช้า กับ หน้าที่พลเมืองเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกันทั้งอาจารย์และนักศึกษา หลังจากเคารพธงชาติมีการสวดดูอา สวดมนต์และคณบดีให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่

จากนั้นกลับไปเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557

นับว่าเป็นโชคดีที่เริ่มต้นประเมินที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรก่อนเป็นลำดับแรกของมหาวิทยาลัย

เที่ยง..เรารับการประเมินฯ ในส่วนที่รับผิดชอบเรียบร้อยครบทุกองค์ประกอบ ตัดสินง่ายเพราะประเมินเพื่อพัฒนา ..

บ่าย..รอสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต

บันทึก ณ ระหว่างรอฟังผลการประเมิน ฯ

01 ตุลาคม 2558 : 14.50 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพ เหระความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

โรค SAR นี่เอง ;)...

เขียนเมื่อ 

เริ่มปีงบประมาณใหม่เลยนะครับ

คนข้างๆตัวได้เป็นคณบดีอีกสมัยนะครับ

ขอบคุณทั้งสองท่านมาก ๆ คะ

โรค SAR คณะ หลักสูตรและประเมินตนเองด้วยจ้า เยอะมากๆๆๆๆๆ >!<