กาเลี้ยงไก่ไข่

วิธีเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียง

การเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันการเลี้ยงเป็นอาชีพหรือทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆนิยมเลี้ยงแบบขังกรง ส่วนการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมทำที่บ้านหรือการเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงที่นำมาแนะนำ เป็นวิธีเลี้ยงแบบปล่อยในโรงเรือนคล้ายกับการเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไป ข้อดีและข้อเสียในการเลี้ยงแบบปล่อยในโรงเรือน มีดังนี้
ข้อดี
1.การเลี้ยงในโรงเรือนจะให้อิสระกับแม่ไก่ที่จะเดินไปมาภายในโรงเรือนได้
2.ป้องกันแม่ไก่จากสัตว์เลี้ยงต่างๆได้
3.แม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ดี
4.แม่ไก่มีสังคมตามธรรมชาติ
5.ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย

ข้อเสีย
1.แม่ไก่เป็นโรคได้ง่ายผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การทำ เลี้ยงไก่ไข่

2.มักมีปัญหาการทำร้ายกันเอง เช่น การจิกขน การต่อสู้
3.คัดแยกแม่ไก่ที่เป็นโรคเพื่อทำการรักษาได้ยาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอลความเห็น (0)