ความทรงจำที่ดี

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
    ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ครบ ๖ เดือน ๙ วัน ที่สานฝันให้เป็นจริง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานศึกษาให้สมพระเกียรติยศสถานศึกษาในโครงการพระราชดำริ งบประมาณจากสำนักงานการกีฬาและการท่องเที่ยมจังหวัดนครปฐม โดยนายอุดม โอษฐ์ยิ้มพราย ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ อนุมัติงบประมาณ ๑,๓ ล้านปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และสำนักงาน งบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น ๙.๕ แสนบาท สำนักงาน กศน สนับสนุนโดยการช่วยเหลือรองเลขาธิการ กศน ท่านกิตติศักดิ์ รัตนฉายา และเหลือจ่ายจากการประกวดราคาอีอ๊อกชั่น ๖.๕ แสนบาท ๓.๔ แสนบาท ปรับปรุงอาคารร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา ขณะนี้งานเดินหน้ากว่า ๘๐ เปอร์เซนต์ เราทำได้เป็นความฝันก่อนมาทำานที่นี้ จะกลับมาฟื้นฟูดูแลบ้านเคยอบู่ อู่เคยนอน คราบ้านแตกสาแหรกขาดผลัดที่นา คาที่อยู่ ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทิ้งลุกให้เลี้ยง ๒ คน ต้องกลับไปดูแลบิดา ป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองเสียชีวิตในเวลาต่อมา ลูกก็ต้องเรียนเพียรมาหาทุกสัปดาห์ร่างกายไม่ไหว จึงทำใจขอมาช่วยราชการที่นี่ ๒๕๔๕ -๒๕๔๖

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)