ผู้ตรวจราชการกรม (The Inspector​)​


ผู้ตรวจราชการ (The Inspector) ของสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า (The Florida Department of Corrections Office of Inspector General) มีพันธกิจ (mission) ในการป้องกันตรวจสอบการทุจริต การสืบสวน สอบสวน ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ทุกข์ สุข อนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ (vision) คือ การเพิ่มความไว้วางใจแก่ประชาชนในระดับสูงสุด..................................


ผู้ตรวจราชการกรม (The Inspector)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


ผู้ตรวจราชการกรม ที่นำเสนอในบทความนี้ คือ ผู้ตรวจราชการกรม ของสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า (The Florida Department of Corrections Office of Inspector General) U.S.A. ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.dc.state.fl.us/orginfo/ig.html พบว่า สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ แนวทางการดำเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้วิสัยทัศน์ (vision) คือ การเพิ่มความไว้วางใจแก่ประชาชนในระดับสูงสุด ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง ร้องทุกข์ ร้องเรียน การดูแล ทุกข์ สุข อนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชน


พันธกิจ (mission) คือ การป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต การสืบสวน สอบสวน ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของ กรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การดูแล ทุกข์ สุข ตรวจสอบด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชน อาสาสมัครในเรือนจำ ญาตินักโทษ รวมตลอดถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงการดำเนินงาน ของกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำ และอื่นๆ


แนวทางการดำเนินงาน

สำนักผู้ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า U.S.A. มีการนำโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง และ โปรแกรมการร้องทุกข์ / ร้องเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบฟอร์มการร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ร้องทุกข์ / ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจการ (Office of the Inspector General) โดยตรงมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชนในระดับสูงสุด โดยเฉพาะการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมด้านการสืบสวน สอบสวน และ การตรวจสอบการทุจริตที่มีความชัดเจนแก่พนักงานเรือนจำ การให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงการดำเนินงานของเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย และ ทันเวลา รวมตลอดถึงการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักผู้ตรวจ ราชการฯ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เป็นต้น


โดยสรุป


ผู้ตรวจราชการกรม (The Inspector) ของสำนักผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ มลรัฐ ฟลอริด้า (The Florida Department of Corrections Office of Inspector General) จึงมีพันธกิจ (mission) ในการป้องกันการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต การสืบสวน สอบสวน ในกรณีที่มีปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การดูแล ทุกข์ สุข การตรวจสอบด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชน อาสาสมัคร ในเรือนจำ ญาตินักโทษ รวมตลอดถึงการให้คำปรึกษา แนะนำ การปรับปรุงการดำเนินงานของเรือนจำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ (vision) คือ การเพิ่มความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า แก่เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ นักโทษ และ ประชาชนในระดับสูงสุด


...................หมายเลขบันทึก: 595322เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2015 01:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2015 15:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับอาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณมากครับอาจารย์แสงแห่งความดี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี