ภาพกิจกรรมและรับรางวัล

ห่างหายไปนาน แต่ก็ยังคงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนนักเรียนสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลงานโครงงานได้อย่างหลากหลาย และนำส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการต่างๆ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศตามโครงการ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม" วุฒิสภา ได้รับเกียรติบัตรและเงินสด 10000 บาท จากวุฒิสภา และได้รับการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

2. นำผลงานโครงงานต่อยอดเป็นบริษัท "ม่านกกดุงวิทย์ พิชิตโลกร้อน จำกัด" เข้าร่วมโครงการ "กรุงไทยยุววาณิช" จนได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ระดับประเทศ "กรุงไทยยุววาณิช" ประจำปี 2556 ได้รับโล่รางวัล การศึกษาดูงานต่างประเทศ และเงินสด มูลค่ารวม 390,000 บาท

3. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ระดับประเทศ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ปี 2557

4. ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับ ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน ตามโครงการขับเคลื่นอยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

5. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนต้นแบบการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เยาวชนไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 


ขอแสดงความยินดี ชื่นชม

เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณครูและนักเรียนจ้ะ