สมานฉันท์

อ่านข่าวเกี่ยวกับคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติแล้วคิดถึงน้องๆที่ได้รับทุนอุดมศึกษา 2 คน

คนหนึ่งชื่อ ยา เป็นชาวมุสลิมอยู่นราธิวาส ตอนนี้เรียนบัญชีที่ราชภัฎยะลา

อีกคนหนึ่งชื่อ มัท เป็นชาวพุทธอยู่มุกดาหาร เรียนวิทยาศาสตร์ที่ราชภัฎสกลนคร

วันหนึ่งเลขาฯส่ง e-mail ถึงน้องๆนักเรียนทุนหลายคนพร้อมๆกัน โดยเปิดเผย e-mail address

ไม่กี่วันหลังจากนั้น ยา โทร.มาคุย บอกว่ามีน้องคนมุกดาหารส่ง e-mail มาคุยด้วย

ไม่กี่วันหลังจากนั้น มัท e-mail มาบอกว่า ได้คุยกับยา คนมุสลิมทางใต้น่าสนใจดี ใจดีด้วย ไม่เห็นน่ากลัวอย่างที่ใครๆเขาว่ากันเลย

เราน่าจะสมานฉันท์กันได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งหรือถอดถอนนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พูนพลังรายวันความเห็น (0)