การประชุมคณะกรรมการหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน (Mobile Unit)

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการประชุม 2 วง คือ วงของคณะกรรมการนโยบายและวงของหน่วยประสานงาน

    วันนี้เวลา 10.00 - 12.00 น.  มีการประชุมคณะกรรมการ Mobile Unit สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2548  ผมเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยคุณเดือน ผู้ประสานงานเป็นคนเชิญผมทางวาจา

     การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในเชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท และวัตถุประสงค์ในการออกหน่วยบริการฯ ในปี 2549 สำหรับจังหวัดตากและสุโขทัย  ให้ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น ท่านดร.วิบุลย์ เป็นประธานในที่ประชุม และมี ดร.เสมอ ถาน้อยเป็นผู้ช่วย และมีฝ่ายเลขาฯ 2 คน    คณะกรรมการมาจากตัวแทนเกือบทุกคณะ  และในการประชุมมีการระดมความคิดจากทุกฝ่าย แต่ส่วนใหญ่ความคิดเห็นจะมาจากส่วนของสายบริการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพราะเป็นแกนหลักของการออกให้บริการฯ

     คุณหมอศุภสิทธิ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เป็นผุ้เปิดประเด็นก่อนว่า จุดประสงค์ของการออกให้บริการ นอกจากการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแล้ว น่าจะมีวัตถุประสงค์อีกสัก 3 ข้อ คื่อ 1. University Bridge สะพานเชื่อมต่อระหว่างองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย 2. Internal linkage เชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และ 3. Knowledge generation ทำนองว่าเป็นความรู้ที่จะถ่ายทอดให้แก่กัน (ความหมายอาจจะผิดก็ได้)

     การดำเนินการในส่วนของคณะแพทย์ศาสตร์ อาจเปลี่ยนมาเป็นเรื่องเฉพาะทางมากขึ้น เช่นเรื่อง โรคตา และโรคกระดูก (หลังคต)

      การดำเนินการ 2 จังหวัด/ปี ปีละ 12 ครั้ง ยังคงคล้ายของเดิม แต่จะเน้นส่วนที่เป็น การประเมินผลมากขึ้น เพื่อมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 3 ขึ้นตอน คือ สำรวจ ออกหน่วยฯ และสรุปผล

      สิ่งที่เป็นจุดแข็งของ Mobile Unit ม.น. ก็คือ การออกหน่วยบริการชนิดเป็นยวงใหญ่ ประกอบด้วยคณะ/สำนัก/ศูนย์ ประมาณ 14-15 หน่วยงาน นี้เป็นเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของมน.ทีเดียว......ยังมีส่วนที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นแต่ผมขอบันทึกไว้เท่านี้ครับ...

      ส่วนที่ผมเป็นห่วงคือเรื่องภาคปฏิบัติครับ เพราะตอนนี้เราพึ่งงานอยู่เฉพาะส่วนกลาง โดยมีคุณวิภา เป็นผู้ประสานงาน หรือเป็นแม่งาน (ซึ่งวันนี้ไปสำรวจสถานที่ออกให้บริการที่อ.ดงเจริญ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้สำรวจหลักเพียง 2 คนเท่านั้น)  การปรับเปลี่ยนอะไรคงไม่ง่ายอย่างที่คิด ถ้าเป็นไปได้จะต้องมีการประชุม 2 วง ครับ คือ วงของคณะกรรมการนโยบาย (คุณเอื้อ คุณอำนวย) และ วงของภาคปฏิบัติ (ผู้ประสานงานหลักและผู้ประสานงานระดับคณะ) หรือ คุณกิจ ครับ.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)