AAR วิเคราะห์ตน เพื่อให้เป็นคน Proactive

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM and 7 Habits

  จากการทำ AAR ของผู้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ให้ข้อคิดไว้หลายท่าน คือ อยากให้ "ผู้บริหารระดับสูงของคณะเข้ามามีส่วมร่วม" เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตามพันธกิจ ซึ่งมีทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การสร้างวัฒนธรรมของ ชาวคณะทันตแพทย์ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#aar

หมายเลขบันทึก

5938

เขียน

27 Oct 2005 @ 10:13
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:11
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก