GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

AAR วิเคราะห์ตน เพื่อให้เป็นคน Proactive

KM and 7 Habits

  จากการทำ AAR ของผู้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ให้ข้อคิดไว้หลายท่าน คือ อยากให้ "ผู้บริหารระดับสูงของคณะเข้ามามีส่วมร่วม" เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตามพันธกิจ ซึ่งมีทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การสร้างวัฒนธรรมของ ชาวคณะทันตแพทย์ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): aar
หมายเลขบันทึก: 5938
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)