AAR วิเคราะห์ตน เพื่อให้เป็นคน Proactive

  ติดต่อ

  KM and 7 Habits  

  จากการทำ AAR ของผู้เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเด็นที่สำคัญ ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ให้ข้อคิดไว้หลายท่าน คือ อยากให้ "ผู้บริหารระดับสูงของคณะเข้ามามีส่วมร่วม" เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงได้หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานตามพันธกิจ ซึ่งมีทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ การสร้างวัฒนธรรมของ ชาวคณะทันตแพทย์ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 5938, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:11:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #aar

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)