เรื่อง เล่า เร้า พลัง เพื่อสร้างกำลังใจ(๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ เพื่อความยั่งยืน

  ภาพ การวิเคราะห์ ตน งาน คณะ และ มหาวิทยาลัย เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ทีมงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งมั่นเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป็น โรงพยาบาลทันตกรรม ที่มีคุณภาพ

  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ที่ทีมงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรม Action Learning เพื่อนำ กระบวนการ HA ( เฮ็ดเอง ) มาเป็นเครื่องมือสู่โรงพยาบาลคุณภาพ

  กิจกรรมที่เราดำเนินการให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ ถ้าจะทบทวน จะมีดังนี้ครับ

  ๑. "กิจกรรม OD" นับตั้งแต่ท่าน คณบดี ผู้ล่วงลับไปแล้ว คือ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง นิธิภาวี ศรีสุข ซึ่งนับถือกันเสมือนญาติ ได้ให้ทีมงานจากคณะแพทยศาสตร์ เข้าไปช่วยเมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปีที่แล้วที่ อำเภอบางละมุง

  ๒. "กิจกรรม ๕ ส" ที่ อาจารย์ จินตนา บุญจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ วโรภาสตระกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตเจริญ ไปร่วมจัดสัมมนาให้หลายครั้ง

  ๓. การนำการพัฒนาคุณภาพ โดยใช้ "HA เน้นกิจกรรมหัวหน้าพาทำ และ หัวหน้าพาทบทวน" ในสมัยท่าน คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.นิวัฒน์ จันทรเทวี สามครั้ง ครั้งสุดท้ายได้นำเสนอแนวคิด การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล ให้คณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุด

 ๔. ในวาระท่านคณบดี ท่านใหม่ รองศาสตราจารย์ ทพ.อินทรพล หอวิจิตร ทีมงานจาก KKU_KM นำทีมโดย รองศาสตรจารย์ นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นเรศ วโรภาสตระกูล และ ผู้ลิขิต ได้ไปจัด "ลปรร" เรื่อง KM ดังรายละเอียดที่ เคยรายงาน( http://gotoknow.org/archive/2005/08/31/20/26/06/e3307)

 ๕. การ "ลปรร" ในวันที่ ๒๖ ตุลคม ๒๕๔๘ มีการวิเคราะห์องค์กร เพื่อให้การนำ HA มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ยั่งยืน และ นำเอา KM มาบูรณาการ เป็นตัวช่วย

 ผลสัมฤทธิ์จากความพยายาม ของทุกฝ่าย ผมคงต้องยกย่องทีมงาน โดยเฉพาะท่านผู้บริหาร ที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องมาโดย คณบดีถึงสามท่าน และ ท่าน เลขานุการคณะ คือ ท่าน บุญ ชฎาศิลป์

 ส่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลง คือ อย่างน้อยก็เกิด ความพยายามที่จะสร้าง Blog และ มีการสื่อสาร ชนิด " B to B " กันมากขึ้น ความสำเร็จที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และ หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่น่านำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)