จังหวัดสงขลา  ได้รับทราบเรื่อง Weblog มาจากการจัดอบรม KM โดยอาจารย์ มอ.หาดใหญ่แล้วครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ได้ลงมือสมัครอย่างจริงจัง  ครั้งนี้ พรพ.จัดอีกก็เลยเฉยไม่ได้แล้ว เพราะเราเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และจะใช้การรายงานความก้าวหน้าระดับจังหวัดด้วย