ภาระงานสอนของ beeman

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บันทึกไว้กันลืมและประกันคุณภาพ

     ผมเห็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของบล็อก คือ การบันทึกไว้กันลืมและเพื่อการเป็นการประกันคุณภาพ เลยขอบันทึกถึงภาระงานสอนของภาคเรียนที่ 1/2548 ซึ่งมีมากดังนี้

 รหัสวิชา

 ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต)

 จำนวนนิสิต

 หมายเหตุ

258101

 Introductory Biology (4)

 508

 สอนเฉพาะปฏิบัติการ

 258131 

 Animal Biology (3)

 102

   สอน 1/3 ส่วน

 258211

 Cell and Molecular Biology (3)

 683

   สอน 1/3 ส่วน

258332

Invertebrate Zoology (3)

 13

   สอน 2/5 ส่วน

258424

Palynology (3)

7

   สอน 2 ชั่วโมง

258432

Insect Biology (3)

18

   สอน 1/3 ส่วน

258435

Apiculture (3)

23

   สอนทั้งหมด

258451

Biologycal Control (3)

30

   สอน 2 ชั่วโมง

     ส่วนภาคเรียนที่ 2 ภาระงานสอนลดลงหน่อย ดังนี้ (ค่อย Update ภายหลัง)

 รหัสวิชา

 ชื่อรายวิชา (หน่วยกิต)

 จำนวนนิสิต

   หมายเหตุ

 258101

Introductory Biology 

40

 

258212

 Cell Biology

71

 

258435

 Apiculture

22

 

 258435

 Economic Entomology

0

 

     ภาคเรียนที่ 2 ค่อยมีเวลาไปทำวิจัยหน่อยครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)