พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 21 กันยายน 2558

ณ อาตารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (0)